Co vše jsem získala díky žárlivosti

Žárlivost v mém životě byla vždy velmi citlivým tématem. Vybavuji si, že první dotek žárlivosti ve svých pocitech jsem měla již jako dítě. Můj otec byl vždy okouzlující muž a uměl si toho patřičně užívat především v kontaktu se ženami. Pamatuji si, jak téměř s každou ženou uměl velmi pěkně komunikovat, dvořit se jí, rozdával plno úsměvů, lichotek a vždy oplýval sebevědomým humorem. Myslím, že se to líbilo i těm ženám.

Mně už to tak zábavné a hezké nepřipadalo. Cítila jsem velkou tíhu na svém hrudníku. Byla jsem vždy velmi silně spojená se svou matkou, která samozřejmě v těchto chvílích “otcové slávy” nebyla přítomna. Nerozuměla jsem, co přesně se děje, ale cítila jsem, že se mi to nelíbí, že takhle to není správné. A že i když v tu chvíli tam moje matka není, její duše to cítí. Mrzelo mě, že otec věnuje úsměvy a pozornost jiným ženám a ne mojí matce, své ženě.

Jako dítě jsem přirozeně toužila cítit přítomnost jejich lásky, vidět ji zhmotněnou právě v podobě úsměvů, doteků, pozorností nebo lichotek. Přála jsem si, aby se rodiče milovali a já v jejich vzájemné lásce mohla růst. Místo toho jsem prožívala opačné pocity. Bylo mi matky líto, bylo mi líto jejich vztahu, lásky, sebe a v pozdějším věku, když jsem pochopila motiv otcova chování, i jeho samotného.

Do boje!

A tak jsem se v těchto, pro mě nepříjemných chvílích, do kterých mě otec samozřejmě nevědomě dostával, naučila reagovat. Abych se postavila za v tu chvíli nepřítomnou matku, za jejich vztah, za naši rodinu a za pravdivou lásku mezi mužem a ženou. V tu chvíli jsem se jako dítě musela naučit ovládat tři nové role, které se mě nekompromisně držely až do dospělosti.

 • První role válečnice spočívala v tom, že jsem svým pohledem a jasným zaměřením své naštvané a ničící vnitřní energie probodávala všechny prodavačky, známé a další ženy, které přišly do kontaktu s mým otcem, abych jim jasně dala najevo, že sice tu není matka, ale jsem tu já. A rozhodně tuhle hru nepodpořím.
 • Druhá, velmi významná role, byla ochránkyně (obhájkyně). V minutě jsem byla schopna ze sebe dostat neuvěřitelné množství argumentů ve prospěch a podporu mé matky. Jasně jsem otci připomněla, kdo je jeho žena a ke komu by všechny tyto jeho projevy měly směřovat a komu patří.
 • A moje třetí role spočívala v roli mediátorky, která svým dětským jazykem, skrze své upřímné a čisté srdce toužící po upřímné lásce mezi rodiči a zároveň v totální zmatenosti, co se to tu vlastně zrovna mezi mým otcem a nějakou cizí ženou děje, vysvětlovala, jak by se asi maminka cítila, kdyby to věděla. A proč se takto otec vlastně chová, když má doma svou ženu. Otec měl samozřejmě vždy nějakou svou odpověď, která mě ale neuspokojila ani neutišila v samotném strachu, který mě svíral v celém těle.

Vzorec žárlivosti

Tyto chvíle, pocity, emoce a zranění byly tak časté, že jsem si docela solidně vybudovala silný vzorec žárlivosti, který mě doprovází dodnes.

Dlouhou dobu jsem se za pocity, které svíraly mé tělo a souvisely s tématem žárlivosti, styděla. Ve všech předchozích vztazích jsem tyto pocity v sobě dusila, snažila se tu tíhu na hrudi vydržet, nekřičet, nebrečet, zkrátka potlačit a vydržet. Tak jako jsem to měla obkoukané a naučené od své matky.

Jediné, co jsem nedokázala zamaskovat, bylo ticho, které mě vždy pohltilo tak, že jsem třeba i hodiny nebyla schopná s tehdejším partnerem promluvit a už vůbec mu sdělit, co se ve mně děje. Vždy jsem si myslela, že ticho je nic. Že ticho je prostě ticho, prázdno. Ale čím víc jsem byla na povrchu tichá, tím víc to mluvilo uvnitř mě. Kdyby jen mluvilo; něco nebo někdo ve mně dokonce křičel, vztekal se, potom zase zoufale brečel a najednou zase prásk a ticho, hrobové ticho.

rozhádaný pár

Skrývání velké bolesti

Vše se ve mně mísilo, měnilo neuvěřitelnou rychlostí. Aby toho nebylo málo, přidala se do toho ještě hlava, která začala tvořit obrazy, ze kterých se skládaly scénáře mých vlastních příběhů s tragickým koncem zrady, opuštění a samoty ze strany mužů. Bylo to tak bolestivé, tak hluboké a tak silné. Mé tělo bylo sevřené v jednu chvíli se spoustou energie, která chtěla explodovat, a v další chvíli absolutně chladné, zmrzlé jako ledovec.

Na povrchu toho všeho byla přetvářka, že se vlastně nic neděje. Strach ukázat před partnerem svou zranitelnost, strach, nejistotu a slabinu byl tak silný, že jsem dokonce v tuhle chvíli dokázala zmanipulovat svou ztuhlou čelist a donutila ji k falešnému úsměvu. Tohle všechno jsem si byla schopna dělat ještě spoustu dalších let.

Moje partnerské vztahy samozřejmě znovu a znovu přehrávaly mé zranění z dětství, a tak s každým novým partnerem jsem si prožila jeho nevěru a své svíravé bolestivé pocity v těle i na duši z mého dětství. Žárlivost mě stála mnoho sil, energie, zapření sama sebe a svých potřeb a manželství, ve kterém vše vygradovalo a bouchalo takovým stylem, že to nešlo zastavit.

Neměla jsem žádné nástroje ani zdroje, které by mi pomohly osvobodit se z těchto okovů. Svazovala jsem především sebe a potom hned muže. Mnohdy jsem prožívala pocity nenávisti k sobě samotné a ptala se, proč zrovna já musím být taková? Čím víc jsem této energii dávala pozornost, tím větší sílu měla, tím více ničila a ubližovala. Její přítomnost v mém životě se stupňovala a já měla na vybranou: nechat se tím sežrat nebo v tom najít něco pro sebe.

Hledání cesty ven

Rozhodla jsem se pro druhou variantu a nastoupila svou cestu poznání, rozvoje, uctění, lásky a síly. Nejdříve jsem si pojmenovala všechny ty nepříjemné pocity, které mě v okamžiku žárlivosti pohlcovaly. Potom jsem hledala ve svém těle jednotlivá místa, která souvisela se všemi těmi pocity, a začala se těm místům věnovat a opečovávat je.

Pozorovala jsem každé místo, co se v něm děje, jak se zrovna cítí a ptala se ho, co by mu pomohlo, aby se cítilo lépe. Prodýchávala jsem kousek po kousku až do úplného uvolnění. Pečlivě jsem pátrala, kdy poprvé se jednotlivá místa v mém těle stáhla a vždy se dostala do dětství. A tak jsem si začala skládat svou odpověď, odkud tyto pocity pocházejí. Mé tělo si postupně začalo rozpomínat na okamžiky z mého dětství a na všechno to zranění s tím spojené. Prožívala jsem vztek, smutek i pocit oběti. Vším jsem si dovolila znovu projít a tím to ve svém těle dokončit. Nebylo to jednoduché. Energie se samozřejmě rozdmýchávaly nejen uvnitř mě, ale také v realitě života.

Přicházely opět situace, které mnohdy sváděly ke stejnému prožitku žárlivosti, jako mnohdy předtím. Cítila jsem se v tom už vědomější a silnější. Prošla jsem různými terapiemi a meditacemi. Ale pořád byly chvíle, kdy si žárlivost brala mnoho mojí pozornosti a energie.

Vyhraný boj

Dnes je téma žárlivosti mým oblíbeným tématem a oblíbeným pocitem. Ať už prožívám žárlivost já nebo můj muž či děti. Dnes už se nestydím říct svému muži, že žárlím a prožívám pocit nejistoty a strachu. Dnes už si nemyslím, že jsem divná nebo trapná, když mě tyto pocity navštíví. Jsou totiž moje, patří ke mně, patří do mého příběhu a jsem za ně vděčná. Neb jsou to právě tyto pocity, které mě pokaždé zvedly ze židle a nutily být v kontaktu se svým tělem, být v kontaktu se sebou samou, přemýšlet nad tím, co prožívám a proč, hledat a jít stále kupředu.

Byla to žárlivost, která mě přivedla ke své vlastní sebehodnotě, k hledání svých hranic a pravdivosti ve sdílení své zranitelnosti před muži. Začala jsem růst, více si naslouchat, vnímat a sama sebe přijímat se vším, co já jsem. Přestala jsem žárlivost vnímat jako něco, co mě musí automaticky ničit a vzít s sebou i moje vztahy s muži.

štastný pár

Žárlivost jako pohon

Rozhodla jsem se tuto ohromnou destruktivní energii přestat otáčet proti sobě, ale začít ji poznávat z jiné strany. Začít ji vidět jako energii, která mi může být prospěšná, která mě může podpořit v mém osobním růstu a aktivním partnerském životě. Uvědomila jsem si, že díky žárlivosti se snažím být ve svém vztahu více aktivní, krásná a zajímavá. A tak jsem se rozhodla svou žárlivost milovat a udělat z ní přednost navzdory tomu, jak tomu bude rozumět okolí. Bylo to tak osvobozující, cítila jsem sílu a napětí, které postupně z mého těla odcházelo.

Pamatuji si, jak jsem seděla před svým manželem a poprvé vyslovila, že mám ráda svou žárlivost a že se ji nechci už zbavovat, že je pro mě důležitá. Povyprávěla jsem mu vše, co jsem za ty roky v sobě držela, co se mi dělo v těle i v srdci. Seděl, vyslechl si celý můj příběh z dětství.

Držel mě za ruku. Objímal mě, když jsem plakala u sdílení mých zranění z prožitých nevěr, kterými jsem prošla ze strany mužů v předchozích vztazích. Nic jiného, než tato slova “muselo to být hodně bolestivé” za celou dobu mého sdílení neřekl. Jen mě držel, hladil a byl přítomný se vším, co se v tu chvíli dralo ze mě na povrch.

Velmi intenzivně jsem cítila vnitřní proces uzdravování, a to mě utvrdilo, že jsem šla a jdu správnou cestou sama k sobě. Dnes, když se v mém prožívání objeví pocity spojené se žárlivostí, přivítám je, přijmu je, opečuji je a zeptám se jich, proč přišly zrovna teď a co potřebují. Která má část se tímto způsobem v tu chvíli ozývá a jak ji můžu pomoci. Odpovědi ve svém těle nacházím velmi rychle a tak, jak rychle žárlivost přijde do mého dne, tak rychle zase odejde.

V klidu, v míru, bez dalších postranních úmyslů stáhnout na sebe všechnu mou pozornost. A právě tohle všechno jsou poklady, které jsem díky žárlivosti získala. Dnes už mi slovo žárlivost nepřijde hanlivé. Dnes se dokážu podívat za oponu tohoto slova a vidět tam i něco víc, než jen negativní a ničící energii, za kterou se většina z nás stydí nebo ji odmítá. A tak s láskou, zranitelností a otevřeností dovolím této své poraněné části občas ke mně v ryzí podobě přistoupit a zatančit si tanec, který patří k životu a každý z nás si může určit jeho směr. Buďto zničující nebo osvobozující.

Věřím, že mé sdílení vám přinese nejen podporu v těchto tíživých chvílích, ale i inspiraci v tom, jak žárlivost a nevěru přetavit v něco přínosného a hodnotného pro váš život.

S láskou k našim zraněním

Jana Němečková
www.partnerskacesta.cz
www.jananemeckova.cz

Blog Ženy ženám je prostorem pro inspirativní články našich lektorek a dává prostor také dalším autorkám ke sdílení svých zkušeností. Společně se tak můžeme dělit o rozmanitou ženskou moudrost a každá z nás se může stát ženou, kterou chce ve svém životě vidět.
Komentáře
 1. Ivory Gayne napsal:

  Jasa Kontraktor Kolam Renang, Perawatan Dan Renovasi Kolam Renang Murah Legal Bertestimoni Mengutamakan Mutu Dan Kuwalitas Melayani Semua Indonesia … lihat di https://treatment-air-kolam-renang.netlify.app/perawatan-air-kolam-renang-yogyakarta.html untuk peroleh penawaran termurah

 2. Yasmin Phelps napsal:

  Daftar Harga Beton Pracetak yang dapat diwujudkan rujukan harga utk membangun proyek Anda. kunjungi https://fiturbeton.blogspot.com/2017/10/jual-u-ditch-precast-di-banjarbaru-0819_93.html

 3. Santos Fullen napsal:

  Kami menyediakan penawaran jual dan kabar harga ready mix murah atau istilah lainnya beton cor MegaconBeton.com, meski untuk truk/mixer molen minimix holcim. info lebih lanjut https://roadbarriermegacon.kedungsepur.my.id/2020/08/harga-road-barrier-megacon-1-di_28.html

 4. Adelaida Friesenhahn napsal:

  Satu keunggulan dari sistem pengiriman car towing adalah bisa diberangkatkan sewaktu-waktu cocok permintaan customer. Jadi, untuk … selengkapnya https://carcarrier.netlify.app/car-carrier-surabaya-bali.html

 5. Terry Biagioni napsal:

  Kaca tempered harga murah untuk dinding, pintu, partisi, canopy produk dari KacaTempered.co.id tersedia disini dengan jasa pasangnya.Kaca Tempered ialah … silahkan kunjungi https://bursa-kanopikaca.blogspot.com/2019/08/jual-kanopi-kaca-tempered-1-pekalongan.html

 6. Barbar Debrie napsal:

  KontraktorEpoxy.co.id is just a leader in the distribution of niche epoxy and memory products for cement repair, primers, sealers, UV stable and cementitious systems…. tap https://floorhardener.jabodetabek.my.id/2020/09/floor-hardener-jati-sampurna-bekasi.html for more offers.

 7. Chantell Bennard napsal:

  Struggling to find a door manufacturer in Indonesia? Many of us construction aluminium doors on-page & offer you quick offering periods, visit https://supplierpintulipat.blogspot.com/2019/12/jual-pintu-lipat-besi-boyolali.html for more detail.

 8. Howard Hortman napsal:

  WC phenolic kamar mandi ini juga banyak kini untuk gedung komersial seperti sekolah. Menggunakan toilet phenolic toilet hal yang … tap https://partisi-kamar-mandi.blogspot.com/2019/03/cubicle-toilet-phenolic-palembang-murah.html untuk informasi selengkapnya.

 9. Oyaplu napsal:

  evolution casino
  397Oyaplu“^‘

 10. UFZBQo napsal:

  evolution casino
  969UFZBQo;=‘

 11. OcZTHE napsal:

  evolution casino
  053OcZTHE‘-}

 12. Alla Gawron napsal:

  Very best along with Least expensive Jabodetabek Confidential Classes, the personnel along with trainers come to your dwelling, placed your study routine which enable it to opt for just about any arena with study … go to https://kursus-akuntansi.netlify.app/kursus-akuntansi-gambir.html for more details

 13. Theo Hudak napsal:

  Jabodetabek private tutoring services with teachers coming over to the house. Over many active tutors will be ready teach various skills and lessons of the to adults … click https://privatmurah.vercel.app/les-privat-gambir-murah.html for more details

 14. Sophia Schudel napsal:

  You could will find a cheaper fee compared to table above, make certain again about the qualifications in the teacher / Kindergarten teacher recommended to you … click for more information https://matematika-exed.blogspot.com/2022/03/les-privat-matematika-terdekat-di-bogor.html

 15. Rahul Frazier napsal:

  Join our esteemed language you are studying course at Executive-Education.id and begin a linguistic adventure of a lifetime. Immerse yourself while in the richness of your target language, guided by expert instructors who be aware of the nuances and intricacies of effective language acquisition. Whether you’re a newbie or an advanced learner, our tailored curriculum will empower that you navigate diverse cultures with finesse and flair. Click https://kursus-turki.github.io/kursus-bahasa-turki-jakarta-timur.html for registration.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.