Konference Bohyně na Pálavě

Poprvé v historii České republiky se uskuteční mezinárodní Konference Bohyně, která propojí lidi s úctou k předkům, svým kořenům, přírodě a Matce Zemi. Nabízíme vám nevšední zážitky a inspiraci dozvědět se více o Bohyni prostřednictvím rituálů, workshopů a přednášek se zajímavými hosty. Součástí programu jsou koncerty domácích i zahraničních muzikantů, jejichž hudba vás naladí na rytmy Země a dávných kultur.

Požehnáme Pálavě, krajině zosobňující tělo ležící ženy – Matky – Bohyně, která připomíná známou sošku Věstonické Venuše.

Organizárkami této nádherné akce jsou Vénera MikuláškováKateřina Kramolišová za velké podpory kněžek Bohyně.

Pálava

 

Kdo je TA bohyně, kvůli které děláte konferenci?

Lidé se vždy vztahovali k něčemu vyššímu skrze svou lidskou zkušenost k Bohu či Bohyni. Tuhle potřebu mají i dnes, kdy žijeme v materialistické zemi, vlastně o to víc, protože tuhle základní lidskou potřebu dnešní společnost neumí naplňovat.

Bohyně pro nás představuje inspiraci. Inspiraci k žití v souladu s přírodními cykly, s životními cykly. Je to vytváření krásného a láskyplného prostředí pro všechny.

 

Co představuje?

Ženský božský princip, protipól toho mužského, a současně prvotní princip, ze kterého se vše rodí a do kterého se vše navrací – do Matky Země, dárkyně života i smrti, prvotní i konečné jednoty.

V historii uctívání Bohyně převládalo, což dokládá nespočet archeologických nálezů. Příkladem jsou hojné sošky Venuší, které jsou symbolickým ztvárněním Velké Matky. Z ní pochází všechen život – proto široké boky, velká prsa a zdůrazněná vulva.

 

Jak dnes společnost vnímá Bohyni?

V některých civilizacích, které vyzdvihují Bohyni, měla žena i Země úctu. V posledních 2000 letech archetyp Bohyně z naší západní civilizace pomalu vymizel a s ním i respekt k ženě a Zemi. Asi budete souhlasit, že naše společnost žije v nerovnováze, nerespektuje cyklické zákony života, miluje pouze „mládí“, výkon, vitalitu a rozum, ale bojí se stáří, nečinnosti, klidu a emocí.

Díky tomu vnímáme stárnutí jako trauma, nečinnost jako selhání a klid jako stagnaci. Ženeme se za produktivitou a žijeme v iluzi neustálého růstu. Ale nic v přírodě nemůže nekonečně růst. K životu patří zpomalení a zánik stejně jako růst. Tohle by si měli uvědomit hlavně naši ekonomové.

Filozofie Bohyně přináší pochopení přirozených zákonů přírody, které nás přivádí více k propojení s Matkou Zemí a k sobě. Věřte nebo ne, i člověk je součástí přírody, jen jsme na to zapomněli.

Bohyně

 

Jak se může projevovat Bohyně v každodenním životě?

Může se projevovat v našich hodnotách, v úctě k vlastnímu tělu a sexualitě, k životu i smrti, k Zemi a ke všem živým bytostem. Žena je dárkyni života, skrze kterou přichází zrození, její tělo je tedy posvátné.

 

Co nám propojení s Bohyní přinese?

Pokud se znovu propojíme s přirozenou moudrostí, kterou pro nás Bohyně představuje, přinese nám to do našich životů více harmonie a rovnováhy.

Proto Konference Bohyně – návrat úcty k chybějícímu principu, který je stejně důležitý jak pro muže, tak i pro ženy.

 

Co přináší ženám?

Obraz Bohyně vede ženy k úctě k sobě i k ostatním ženám. Inspiruje je vnímat se jako božské, své tělo jako posvátné a ženské cykly jako součást vesmírných.

 

A co přináší mužům?

Bohyně otevírá mužům jejich „ženské“ kvality, osvobozuje je od patriarchálních modelů mužství, které je nutí odříznout se od svých emocí a necítit své tělo, být jen „palivem do stroje“.

 

A kde je tedy Bůh?

Muž je ztělesněním boha, mužského božského principu, který je velmi odlišný od křesťanského, asexuálního a netělesného boha. Bůh je partnerem Bohyně a současně jejím synem v aspektu Velké Matky. V této tradici představuje ztělesnění životní síly, divokosti, cyklů života a smrti – je ochráncem života. Na konferenci vám povím o neustálém tanci Boha a Bohyně, mužského a ženského principu v našem životě.

 

Kdo je to Kněžka? Není to přežitek z minulosti?

Kněžka není ani řádová sestra ani prostitutka. V naší zemi s dlouhotrvající křesťanskou tradicí, vyvolává toto slovo v lidech nedůvěru, nepochopení či lehký úsměv na rtech, zkrátka působí rozporuplně.

Na Kněze jsme zvyklí. A když přemýšlíme o tom, kdo je asi Kněžka, tak ji přiřadíme buď ke Knězi (křesťanské tradici) nebo ke Kněžce lásky, odkazující k dávné minulosti. Možná nám slovo Kněžka oživí dávno zasuté kolektivní vzpomínky.

Kněžky provázely lidi od nepaměti, pomáhaly lidem zůstat ve spojení s tím, co je převyšovalo, propojovaly je se smyslem existence a provázely je důležitými okamžiky života prostřednictvím rituálů.

 

Co tedy přinášejí Kněžky v dnešní době?

Zprostředkovávají lidem návrat k přirozené moudrosti přírody a ke svému vlastnímu tělu.
Uctívají přírodní cykly, vedou sezonní rituály jako příležitost pro naši vnitřní proměnu během roku. Sezonní rituály podporují zklidnění a obrácení se do sebe sama během zimy, s jarem otevření se novým začátkům, uctívají životní sílu a sexualitu s příchodem léta a také linii předků a smrt s koncem roku.

Kněžky vedou také přechodové rituály, které jsou důležitým mezníkem v našich životech – narození, svatba, rozchod, úmrtí. V dnešní době jsou velmi žádané ženské přechodové rituály, které ctí ženské cykly – menarche, porod a přechod.

 

Co je to rituál? K čemu je dobrý?

Rituál je příležitost se zastavit, ponořit se do přítomného okamžiku, uctít události našeho života. Rituál nás podporuje na životních křižovatkách a pomáhá nám posunout se dál.

 

Co byste nám z programu doporučily?

Rozhodně přednášku a koncert úžasné anglické šamanky Carolyn Hillyer, učitelky ženské moudrosti, zpěvačky a obnovitelky starých řemesel. Přednášku Bohumila Vurma o Krajině velké Bohyně, Zdeňka Ordelta o rituálech našich předků a samozřejmě přednášku Lilie Khousnoutdinové na téma Posvátné tělo a rituály Bohyně. Také se propojíme s příběhem sošky Věstonické Venuše v happeningovém zpracování a přeneseme jej do přítomnosti.

Rády bychom vás také pozvaly na Božský bál, kde v maskách můžete tančit, za zvuků etno kapely Goblin a bavit se až do rána.

 

Co bylo impulsem k tomu, proč organizujete konferenci právě teď?

Hlavním impulsem byl náš pobyt na 20. mezinárodní Konferenci Bohyně v anglickém Glastonbury. Zažít propojení lidí z celého světa skrze společné hodnoty směřující k udržitelnosti života na Zemi, v atmosféře plné tvořivosti a radosti, bylo pro nás nezapomenutelné.

Katka: V roce 2003 jsem zažila svou první konferenci v Glastonbury a od té doby jsem toužila zorganizovat podobnou konferenci i v  České republice. První vlaštovkou byl Festival Bohyně ve Skalce u Doks, který byl věnován právě Bohyni.

Vénera: Organizovala jsem 3 ročníky Slavností Harmonie ve Znojmě, kterými jsem pomalu a postupně představovala právě světu tvoření v energii Bohyně. Vlastně jsem chtěla od začátku dělat Konferenci Bohyně, ale nebyl vhodný čas.

A ten nastává právě teď. Propojením kněžek Bohyně z Čech, Moravy a Slovenska to má již smysl.

 

Více o 1. KONFERENCI BOHYNĚ >>> www.konferencebohyne.cz

Blog Ženy ženám je prostorem pro inspirativní články našich lektorek a dává prostor také dalším autorkám ke sdílení svých zkušeností. Společně se tak můžeme dělit o rozmanitou ženskou moudrost a každá z nás se může stát ženou, kterou chce ve svém životě vidět.
Komentáře
  1. all the technical KINGDOM777 solutions and staff we need for 에볼루션 카지노 operators who provide world

  2. uxIIDU napsal:

    evolution korea
    450uxIIDU~-+

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.