Zhmotněný sen – sexuální energie jako nástroj transformace

Zatímco píšu tento „editorial“, rozhlížím se po prostoru našeho Tantra Spa.
Když se zamyslím nad samotnými kořeny zhmotněného snu Tantra Spa, vzpomenu si, jak jsme s Richardem seděli na terase jednoho meditačního centra. Přes šťavnaté louky a zlatistvá pole jsme hleděli do dáli a bavili se o naší představě magického místa – chrámu, který je plný energie a lidé v něm čerpají lásku, radost a život jim dává smysl.

V té době jsme již pracovali s tantrou a věděli jsme, že správně pochopená a využitá sexuální energie probouzí opravdové a hluboké pocity, lásku, čistou radost a vděčnost. Podporuje otevření se na všech rovinách – sama sobě (sebepoznání), partnerovi (hluboká láska, porozumění a propojení) i širšímu celku (vztahy s dalšími lidmi i vztah k přírodě a planetě).

 

Když jsme plní energie a současně máme otevřené srdce,
je nám lépe ve vztazích i na světě

Snáze se spojujeme s hlubším smyslem svého života. Namísto perspektivy trýznivého „potřebuji to a ono“, žijeme s tím čím ostatní a svět můžeme obdarovat.

Zhmotněný sen - sexuální energie jako nástroj transformace

Zažila jsem a žiji na vlastní kůži, že sexuální síla je mocným zdrojem transformace. Přináší uvědomění, oživuje, léčí, otevírá srdce a obohacuje. Protože již v dobách univerzitních studií jsem se intenzivně zabývala tantrou, vybírala jsem si v rámci svého oboru sociologie jako předmět pozorování často právě lidskou sexualitu. Konfrontace našich společensko-kulturních postojů k sexualitě s naukami tantry, tao, quodoushky a dalších kulturně odlišných učení o sexualitě, mě vedla k prohlubujícímu se uvědomění, jak zredukované a ochuzené je naše západoevropské porozumění sexualitě.

 

Jsme vychováni a žijeme v zjednodušeném obrazu sexu
coby zdroje vzrušení a orgasmu

V této linii jsme se naučili posuzovat svou sexuální zdatnost a úspěšnost, či její opak. Milování se stalo stresujícím závodem o silnější a mnohonásobné orgasmy, a i východní nauky jako tantra či taoismus jsou často „přizvány na pomoc“ na cestě za multiorgasmy.

Z mého pohledu je honba za silou sexuálního prožitku a za orgasmy projevem naší na výkon a výsledek zaměřené společnosti. Přitom právě tohle zaměření naši sexualitu paradoxně ochuzuje. Posuzování sama sebe podle sexuálního výkonu vede k tomu, že se vzdalujeme sama sobě a svému prožitku, a v důsledku pochopitelně i svému partnerovi. Dostáváme se do kolotoče frustrace a ne-naplnění.

Nauka tantry nás inspiruje k vnímání přítomného okamžiku a k propojení fyzického prožitku s prožitkem srdce a ducha. Ukazuje nám klíče k tomu, jak naplnit své tělo energií, láskou a medovou slastí. Jak rozšířit svou perspektivu z vnímání „já“ na „my“ – propojení s partnerem – a „My“ – fyzický prožitek našeho spojení s dalšími lidmi a s celým vesmírem.

V praxi přitom nejde jen o slova a koncepty, ale o fyzický prožitek tohoto magického spojení. V okamžicích zvýšené energie a rozšířeného vědomí jsme blíže životní pravdě, cítíme ji v srdci a v těle. Kdo se těmto prožitkům přiblížil byť jen na okamžik, bude chtít, aby nadále byly součástí jeho životní reality.

 

Tantra je také synonymem pro spojení
těla a ducha, sexuality a spirituality

PhDr Joseph Kramer, kalifornský pionýr zkoumání v oblasti sexuality 2.poloviny 20.století a zakladatel profese Sexological Bodywork (aplikované sexuologie, zaměřené na práci s tělem), vyrostl v silně křesťanské rodině a svou profesní dráhu nastartoval po studiu religionistiky coby kněží. Touha po vtělené (embodied), nejen mentální, duchovnosti ho vedla ke studiu a praxi taoismu, tantry a dalších nauk o sexualitě. Je to jeden z nejlaskavějších, nejotevřenějších a nejnevinnějších lidí, jaké znám! Setkání s ním pro mě bylo velkou inspirací v tom, jakou srdečnost a moudrost v sobě můžeme rozvinout díky vědomé práci s vlastním tělem a láskyplným postojem k vlastní sexualitě.

Zhmotněný sen - sexuální energie jako nástroj transformace

V pojetí tantry je sexualita žitou praxí
moudrosti a lásky v nejširším slova smyslu

Zdaleka tak přesahuje rovinu mechanické stimulace k orgasmu, jak je dnes tato nauka často mylně zjednodušována. Potěšení i orgasmus v tantře mají své důležité místo, ovšem na podkladě přítomnosti v „tady a teď“ a otevření se v srdci. Tyto dva momenty vykouzlí z mechanické „zábavy“ magické momenty hlubokého vděku, lásky a smysluplnosti.

 

Tantra Spa Prague jsme stvořili jako místo inspirace. Prostor, kde do sebe můžete načerpat atmosféru, kterou se zde snažím zachytit do slov. Místem pro spočinutí, kde se v přístupu a doteku setkáte s prostou lidskou láskou. Kde se můžete dobít novou energií, otevřít své srdce a nahlédnout na svůj život z širší perspektivy.

Tantra Spa Prague jsme vytvořili nejen jako oázu osvěžení a relaxace na poušti stresujícího životního stylu, ale také jako příležitost, porozumět do větší hloubky vlastní sexualitě a intimitě, a obohatit tak především svůj život i mimo rámec masážního prostoru. Muži i ženy odchází s ucelenější představou o možnostech vyživujícího doteku a v jejich osobních životech jim tato zkušenost pomáhá vytvářet více lásky, blízkosti a naplnění.

Prožitek z masáže může být branou do nového světa plného radosti ze života a lásky. Naše Tantra Spa je otevřené pro ženy, pro muže a pro dvojice, které touží po tom, aby jejich život i milování byly prostoupeny smyslem, kouzlem a láskou.

Naším přáním přitom je, abyste si kromě časově ohraničeného prožitku odnesli i něco, co váš život trvale obohatí. Pro zájemce poskytujeme formou jednoduchého coachingu při práci s dechem a s vlastním tělem prostor pro osvojení si způsobů, jak sama sebe v této oblasti vést, a obohatit tak sebe i svou milovanou polovičku.

Vnímáme sebe jako součást světa, vede nás to k většímu uvědomění a zodpovědnosti. Snáze se díky tomu spojíme s hlubšími zdroji sebe sama.

 

Denisa Říha PalečkováDenisa Říha Palečková

www.denisaarichard.cz  /  www.tantraspa.cz

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů