Přepište si svůj život – od začátku!

Pokud se vám v životě opakují stále podobné scénáře, kdy se často přistihnete, že z nějakého důvodu jednáte tak trochu proti sobě a tomu, co skutečně dává smysl, je nejvyšší čas podívat se na skutečný důvod svých pohnutek… Jestli máte pocit, že to, co se stalo, nejde odestát – změnit, přepsat, znovu prožít, tak zbystřete. Není to tak, jak si myslíte!

Vy jste tvůrci svého života – to znamená, že svůj život si můžete tvořit podle svého. Tak proč nebýt tvůrcem naplno a od začátku? Od úplného začátku! Vlastní život si totiž opravdu můžete přetvořit už od počátku – od prenatálního období. Jak?

O tom Vám více poví Denisa Říha Palečková v rozhovoru o speciálně vedené meditaci zvané Přepis limbického otisku, kterou vede spolu s Richardem Vojíkem v rámci kurzů, které pořádají…

Denisko, přepis limbického otisku zní dost esotericky a představy mohou být různé, ale o co skutečně jde? Jak to skutečně probíhá?

Vedená meditace, vnitřní cesta, kterou si každý projde sám ve své představě, na základě mluveného vedení a hudebního podkresu. Nejprve probíhá příprava pro aktivaci těla a uvolnění myšlenkové kontroly. Chceme podpořit kreativitu a radost. Fantazii, která nezná mezí a je plná rozletu. Pocit živosti a radosti v těle.

Podporujeme tu část, která cítí a raduje se a naplno prožívá. A záměrně oslabujeme toho kontrolora a skeptika v nás.

Metoda je inspirována Elenou Tonetti. Ta meditace, kterou provádíte s Richardem, je tedy vaše vlastní?

Z většiny zachováváme původní text Eleny, volně ho překládám do češtiny a vkládám menší úpravy „za pochodu“, podle toho, jak cítím dynamiku skupiny. Richard k tomu pouští hudbu, také v harmonii s vedenou meditací a dynamikou skupiny.

Elenin text je plný požehnání. Je jako vybroušený diamant, každá jeho část je nesmírně silná a má své místo. Pokaždé, když ho používám, znovu a znovu žasnu nad jeho genialitou a silou. A objevuju jeho další vrstvy a významy. Proto se z velké části držím předlohy. Ale některé části víc rozvinu, použiju vlastní slova, která lépe promlouvají k lidem v dané skupině. Nebo záměrně vynechávám pasáž, kde se například dívky radují z toho, jak jsou krásně oblečené, když jsou ve skupině také muži.
Pokaždé ale procházíme důležité životní mezníky, a velmi výživná a moudrá je i poměrně dlouhá pasáž, která je ještě před naším fyzickým zrozením.

Co můžeme během meditace očekávat, co se bude dít?

Je to možnost projít si svůj život od doby před narozením až po dospělost, a vytvořit, a tak i třeba napravit či zkrátka vylepšit, v představě a prožitku různé momenty svého života, které třeba nebyly ideální nebo byly bolestné. Každý tak má možnost přepsat ve své mysli a prožitku jakoukoliv část svého života. Například někdo, kdo se dozvěděl, že ho rodiče původně ani nechtěli, a celý život vnímal silně ten pocit odmítnutí, si může vytvořit novou realitu, kde je milován a přijímán a vítán. Pokud se tato „fantazie“ otiskne do prožitku těla, má pro nás stejnou váhu, jako by byla skutečná. Nebo ještě lépe řečeno: to, čemu věříme a co prožíváme, je pro nás skutečné.

My tedy pracujeme na rovině prožitku, protože víme, že ve výsledku to, jak věci prožíváme, určuje naši realitu. Ne jak věci „jsou“, ale jak my se k nim stavíme. Přepis limbického otisku nastavuje naše hluboce ukotvené vzorce tak, jak si zvolíme prožívat.

Někdo může být v životě velmi milován, a přesto se cítit osaměle a odstrčený. Souvisí to s limbickým otiskem.
My pracujeme právě na této hluboké úrovni, kde v uvedeném případě lze pak vytvořit pocit lásky, přijetí a kontaktu. A díky tomu doslova měnit i životní realitu, vztahy, kvalitu každodenního prožívání…

To krásně navazuje na mou další otázku: v jakých oblastech života nám přepis limbického otisku může pomoci? Kde zaznamenáme největší posun?

Vztahy, pocit osobního štěstí, hladina energie, kterou máme v každodenním životě. Duševní pohoda i tělesné zdraví. Jde o nové nastavení těch nejzákladnějších momentů a vazeb v nás.

Hodně lidem se mění vztahy s rodiči, sourozenci, partnery. A to ve faktickém životě. Tím, že člověk něco změní uvnitř, se i jeho okolí začne jinak chovat.
Pro mnohé je to osvobození tvůrčího potenciálu a inspirace dělat v životě věci, které člověku dávají skutečný význam. Vzrůstá sebedůvěra a radost ze smysluplné aktivity. Řada lidí vstoupí do kontaktu se skutečným významem a účelem svého života. A začne si důvěřovat, že to či ono dokáže vykonat a naplnit své poslání.

A v neposlední řadě je to ukotvení v širší komunitě lidí, přátel, bytostí, které nás životem provázejí a navzájem si pomáháme a obohacujeme se. Právě skrz vazby a kontaky se často projevuje význam a naplnění.

Stačí přijít jednou?

Ano, stačí jednou, je to hluboký zážitek. Není to jen představa, ale zapojujeme do prožitku i celé tělo, pohybem, dechem. Speciálně připravujeme „vypnutí hlavy“, tak abychom byli maximálně v cítění. Pak je prožitek hlubší a efekt také. A tím pádem i dopad na každodenní život.

Současně mnozí meditaci i rádi opakují, a při opakování třeba ještě „vylepší“ a posílí určité části svého života. Jejich fantazie již má větší rozlet. Někomu se stane, že napoprvé určitou část vedené vnitřní cesty prospí, zkrátka nevědomí převládne nad vědomím, a pak si chce tuto pasáž vědomě zopakovat. K usínání dochází často tam, kde prožitá skutečnost byla hodně bolestivá, a proto se organismus spánkem „vypíná“, jakmile se vzpomínce byť jen trochu přiblíží. Toto se ale postupně mění. Tedy i opakování má svůj význam a může být dalším posunem. Není ale nutné. Jak kdo chce.

A co po akci – je třeba nějaký „speciální režim“?

Není. Jde nám o to, aby každý pochopil základní princip. Který pak může převést do svého života a těžit z něj i v dalších oblastech. Tedy to, co se člověk přitom naučí a prožije, je trvalým obohacením a nástrojem, se kterým může pracovat i dále v životě.

Můžeme přijít i tehdy, pokud máme pocit, že jsou věci v našem životě tak nějak správně?

Samozřejmě. Protože i když jsou „tak nějak správně“, mohou být ještě lepší. I když jsou skvělé, je prostor pro další rozlet a posílení. Metoda je určena opravdu pro kohokoliv.

Pro většinu účastníků bývají velmi silné momenty kolem vlastního zrození, kolem setkání se se svými podpůrnými silami, kolem dospívání. Ale i kolem výchovy a vzdělávání.

Většina z nás prošla zkušenostmi, kde to do ideálu mělo hodně rezerv. Asi nikdo v naší společnosti nemůže říct, že byl vždy maximálně podporován v učení se a rozvíjení toho, co ho baví. Ve svých zálibách a talentech. Že chození do školy bylo dobrodružné a napínavé, a naučil se přitom vše, co potřeboval.

Stejně tak například zasvěcení do dospělosti a intimity. Neznám nikoho, kdo by řekl, že to pro něj bylo nádherným posvátným aktem, kde se dozvěděl vše potřebné a získal nádherný vztah a úctu ke svému tělu a pochopení sexuální síly.

Velmi dojemné a silné jsou momenty setkání s rodiči, ale i přáteli a učiteli. Nechci ale prozrazovat zbytečně moc předem…

Jsou pro tuto meditaci nějaká omezení, třeba věk nebo zdravotní problémy?

O žádném nevím. Z povahy období, které si lidé v představě prožívají, bych řekla, že není vhodná pro úplně malé děti. Ale zhruba od dospívání dále už ano, určitě.

Jaký byl tvůj vlastní zážitek přepisu limbického otisku?

Poprvé jsem jej sama prožila v listopadu 2011 ve Skotsku, na 11 denním výcviku s Elenou Tonetti. Nevybavuji si detaily, ale vím, že to byl osvobozující a posilující zážitek. A dojemný. A vpodstatě pokaždé, když meditaci vedu, znovu a znovu ji prožívám skrze lidi, pro které ji říkám. A znovu a znovu mě dojímá.

Jsou pasáže, kde zatlačuju slzy, abych vůbec mohla mluvit. Atmosféra ve skupině je místy tak silná, až mi naskakuje husí kůže. Je to velmi hluboká, lidská a srdce otevírající zkušenost.

Děkuji za rozhovor a zvu všechny čtenáře k prožitku této meditace…

6.9.2015 a 25.10.2015 v Praze

Více zkušeností účastníků a přihlášku na kurz najdete přímo na webu denisaarichard.cz

Elena Tonetti o metodě „limbic imprint recoding“

Jsem vodnářka, dvojnásobná máma, ulítlá dcera, šílená kámoška, písmenková královna a hlavně vděčná uživatelka Života. Psaní mě baví. Baví mě tak moc, že mě živí. Teď. A co bude zítra? Tím se nechám překvapit... :-) Více o mně tady >>>
Komentáře
 1. all the technical KINGDOM777 solutions and staff we need for 에볼루션 카지노 operators who provide world

 2. KXrtpL napsal:

  에볼루션롤렛
  020KXrtpL$’^

 3. ewxzZd napsal:

  evolution korea
  315ewxzZd_>)

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.