Jak vypadá sezení vaginálního mapování?

Sezení se skládá z povídání a praxe

Pomocí vhodně zvolených otázek společně zjistíme, jak na tom žena se sexualitou vlastně je. Jak ji vnímá, nakolik je jí otevřená, jaké místo na žebříčku priorit zaujímá v jejím životě. Jak se vztahuje k mužům, co jí v životě schází z hlediska intimity. Jaké jsou její ideály, sny a představy.

Podíváme se také, jak prožívá potěšení a jak by jej prožívat chtěla. Co je pro ni ideální milostný akt a nakolik se mu ve svém běžném sexuálním životě přibližuje. Je důležité, jak žena vnímá sebe samu. Jaký má vztah ke svému tělu, ke svému ženství, k sobě jako k ženě a k sexuální bytosti.

 

Jaké bylo naše NEJ… milování

Při úvodním rozhovoru na sezení vaginálního mapování nerozebíráme do detailu příběhy z minulosti. Zmíníme je a všimneme si jich, protože bývají často důležité. Ale nepitváme je, protože jde o práci s tělem, a ne psychoterapii. Snažíme se oprostit od noření se do prožitků dávno minulých a orientujeme se spíše na přítomný okamžik. Na to, co je teď a co můžeme změnit. Udržujeme se vědomě v okamžiku „teď a tady“ a v pozitivním smýšlení.

Místo abychom se zabývaly prožitky, které se staly, věnujeme pozornost přítomnosti v ideálním stavu. Tedy, jak to chci mít. Jak se chci cítit. Co je pro mě to „nej“, ten vrchol, kdy jsem opravdu spokojená a šťastná.

Od toho se poté odrážíme a snažíme se tento záměr naplnit.

Pohybovat se myšlenkami v pozitivních vlnách totiž také znamená, cítit pozitivní emoce a nálady. A naopak. Nač si stále povídat o něčem, co je mi nepříjemné a cítím se u toho nevalně, když se mohu bavit o něčem, co mi přináší potěšení a radost, už když o tom mluvím.

 

Práce se záměrem

Jak vypadá sezení vaginálního mapování?Záměr je důležitý při každém sezení sexuologické práce s tělem! Stanovujeme si jej na každém sezení zvlášť a pro celou sérii sezení dohromady.

 • Jaká chci být žena?
 • Jak si představuji svůj ideální naplněný milostný život?
 • Co přesně chci při milování prožívat a jak se chci cítit?

Na konci každého sezení, a na konci celé série sezení, se vždy podíváme, nakolik jsme se k záměru přiblížily a co můžeme pro jeho naplnění ještě udělat.

Záměr motivuje, vábí, povzbuzuje, přináší nám uspokojení. Čemu věnujeme pozornost, to sílí. Věnujeme tedy pozornost našim snům a přáním, a snažíme se je přenést do reality a žít je.

To, co se stalo v minulosti, nemůžeme změnit. Můžeme ale VŽDY začít znovu. A jinak!

 

Vše je o pozornosti

Při sezení vaginálního mapování je také velice důležité zjistit nakolik je žena „v těle“. Toto sousloví se dnes často používá, ale spousta lidé neví, co je tím vlastně přesně myšleno.

V naší uspěchané a náročné době máme ve zvyku být myšlenkami na několika místech zároveň a dokonce se v mysli dokážeme přenášet i v čase. Ulpíváme často v minulosti, nedávné nebo dávné, anebo v budoucnosti, kdy plánujeme a přemýšlíme nad něčím, co se blíží nebo nad něčím, co je v dalekém horizontu. Ať tak nebo tak, nejsme schopny být naplno v přítomném okamžiku. Být tady a teď.

Naši pozornost si necháváme vzít.

Bere nám ji vše, co nás zaujme zvenčí (na tomto principu velice dobře staví reklama), ale také náš vnitřní svět, naše myšlenky. Jsme stále více uvěznění v hlavě, pod vlivem „zdravého rozumu“ a na vnímání a cítění těla se jaksi nedostává.

Všechny jistě znáte chvíle, kdy úplně vypustíte celý svět a jste ponořeny do jedné činnosti. Například do běhu, do lyžování, do jízdy na kole, do tance. Jsou to pro nás jedny z nejkrásnějších zážitků, říkáme, že jsme si „vyčistily hlavu“. Je to proto, že jsme dokázaly na chvíli naši hlavu vypnout a pozornost jsme upřely jedním směrem. Do těla a do prožitku.

 

Kultivovat tuto schopnost, tedy zaměřovat vědomou pozornost
do těla, je velice důležité

Čím více, jsme schopny vnímat jemné reakce našeho těla, čím více jsme schopny rozlišit a vyznat se v našich emocích a pocitech, tím jsme živější, stabilnější, sebe-vědomější. Tím více si můžeme naše prožitky užít. V sexualitě to platí dvojnásob a u žen obzvlášť.

Situace, kdy si necháme při milování vzít něčím pozornost, jsou běžné.

Ve chvíli, kdy se náš milý snaží dovést nás k vrcholu, stačí vrznutí parket, cvaknutí kliky u dveří někde v bytě (nebo ve vedlejším bytě), myšlenka na něco, co jsme zapomněly udělat, a vzrušení prudce klesá. Naše pozornost není v těle. Je v úplně jiné situaci, v úplně jiném místě a klidně i v úplně jiném čase.
Pozornost si můžeme nechat vzít. Ale je na nás, jestli to dovolíme!

 

Užitečné nástroje, které nás vrátí do těla

Jak vypadá sezení vaginálního mapování?K převedení pozornosti z hlavy do těla používáme velmi jednoduché a užitečné nástroje.

Jsou to: DECH, POHYB, ZVUK A DOTYK.

Dechové techniky nám pomohou na chvíli zastavit, často rušivý, tok myšlenek a naplno cítit a vnímat projevy svého těla. Svou pozornost při vaginálním mapování potřebujeme převést do oblasti našeho ženství, do pánevního dna.

Pohybem zvyšujeme srdeční aktivitu, zrychlujeme tok krve a probouzíme citlivost. Zvuk je zhmotnění dechu. Dává nám svobodu projevu a uvolňuje naše prožívání. Dotyk nám pomáhá zaměřit se do dotýkaného místa na těle. Fokusovat se.

Před samotnou praxí vaginálního mapování pracujeme s těmito klíči.

Abychom probudily naše tělo, naše cítění a vnímání naplno.

Znáte svá citlivá místa?
Přesná mapa citlivosti vaší vagíny – bod G, ústí močové trubice, čípek, kostrč a jiná zajímavá místa. Znáte je a dokážete těchto znalostí při milování využít?

 

Samotná praxe se provádí na masážním stole

Bodyworker je při práci vždy oblečený a při dotyku na intimních partiích používá hygienické rukavice.

K praxi se přistupuje vždy až ve chvíli, kdy je žena skutečně připravena a sama se rozhodne. Nejprve leží na lůžku přikrytá a jen relaxuje. Pomocí dechu a podpory bodyworkera přivede svou pozornost do těla. Je důležité, aby cítila pocit klidu a bezpečí.

Důvěra je při sezení vaginálního mapování zcela stěžejní.

Je tedy důležité dát ženě čas a prostor k tomu, aby se mohla uvolnit a být otevřená prožívání. Při práci se ženami a s intimitou je naprosto zásadní, aby se cítily v bezpečí, v klidu a příjemně.

Prostředí, ve kterém se vaginální mapování provádí, počáteční rozhovor a práce s dechem, pohybem a zvukem, to vše snímá napětí a uvolňuje atmosféru.

 

Jana Mašková ZimolováJana Mašková Zimolová, CSB
lektorka v oblasti sexuality a intimních vztahů

www.terapiedotykem.cz
facebook/Terapie dotykem

 

 

Blog Ženy ženám je prostorem pro inspirativní články našich lektorek a dává prostor také dalším autorkám ke sdílení svých zkušeností. Společně se tak můžeme dělit o rozmanitou ženskou moudrost a každá z nás se může stát ženou, kterou chce ve svém životě vidět.
Komentáře
 1. all the technical KINGDOM777 solutions and staff we need for 에볼루션 카지노 operators who provide world

 2. sDjotK napsal:

  evolution korea
  235sDjotK\$$

 3. WYInEM napsal:

  evolution korea
  819WYInEM“|}

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.