Nenaplňuje vás vztah ani život? Začněte u sebe!

Jsme jako prázdné nádoby, které touží po naplnění. Chodíme po světě a potkáváme spoustu dalších nádob. Některé jsou plné, některé méně, jiné zase vůbec. A někde uvnitř chováme pocit, že máme právo být plní, být celí. A proto nás tak štve, že druzí naše výsostné právo nerespektují a nedají nám to, co potřebujeme.

Co si však mají předat dvě prázdné nádoby, které mají samy o sobě velmi málo? Je vztah dvou lidí skutečně pouze o přelévání energie z jedné misky do druhé? Kde se náš nevyčerpatelný zdroj skutečně nachází? Odkud můžeme čerpat?

Myslím, že každý zná ten pocit, kdy od něj někdo požaduje příliš. A mnohokrát jsme my těmi, kteří žádají, ale nedostávají. Nechceme být příliš závislí, ale přesto potřebujeme, aby se o nás někdo staral a sytil naše potřeby.

kissing-couple-1148914_1920

Zároveň nesneseme závislost druhých na naší osobě. Takového „příživníka“ od sebe odháníme. Můžeme k němu cítit i odpor, protože překračuje naše hranice. (Anebo naopak potřebujeme, aby na nás někdo visel? Abychom se cítili důležití?)

No jo, ale kde tedy brát, když ne od druhých?

Začnu i skončím známým klišé – ZAČÍT U SEBE. Každý člověk je na světě sám za sebe, ať už se nám to líbí nebo ne. (Neznamená to být zlý a sobecký k druhým) Uvědomme si, že nejlepším partnerem a kamarádem jsme pro sebe především my sami. Naučme se k sobě být laskaví, milující a trpěliví.

Dávejme si to, co očekáváme od druhých. Když začneme naplňovat své potřeby, najednou naše energie roste, málo očekáváme od okolí, druzí nás mají paradoxně radši a do světa vysíláme něco krásného a jedinečného.

Jsme jako žhnoucí slunce. Stabilní a pevné, nevyčerpatelné. Přitahujeme druhé. Čím začít? Třeba otázkami:

Co přesně v tento okamžik potřebuji? Co konkrétně pro sebe mohu udělat? Do které činnosti mám největší chuť se pustit?

Nezůstávejte jen u slov. Na světě jsou totiž jen dva druhy akcí – ty které se staly a ty které ne.

Kateřina Botová

Blog Ženy ženám je prostorem pro inspirativní články našich lektorek a dává prostor také dalším autorkám ke sdílení svých zkušeností. Společně se tak můžeme dělit o rozmanitou ženskou moudrost a každá z nás se může stát ženou, kterou chce ve svém životě vidět.
Komentáře
  1. all the technical KINGDOM777 solutions and staff we need for 에볼루션 카지노 operators who provide world

  2. Slim Guard is a dietary supplement designed to support weight loss by leveraging a blend of natural ingredients. The formula is crafted with precision, targeting the metabolic processes that play a crucial role in shedding excess pounds. One of the standout features of Slim Guard is its reliance on scientifically-backed components, each chosen for its potential to aid in weight management. Slim Guard Reviews

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.