Vaginální mapování: hluboký a citlivý proces léčení Jóni

V návaznosti na mé krátké zamyšlení nad vaginálním mapováním, jsem požádala zkušenou masérku Martinu o její odborný názor.

S velikým potěšením sleduji fakt, že se lidská sexualita přestala tabuizovat a že si lidé v současné době opět začínají uvědomovat potřebu vyváženosti a zdravého vztahu ke svému tělu a sexu. Je to dar, který nám byl dán pro radost a vášeň.

Přijetím své sexuality a pochopením těchto přirozených
základních potřeb fyzického těla se lidská bytost
stává celistvou a harmonickou.

K vaginálnímu mapování…

Napíšu, jakým způsobem s touto citlivou terapií pracuji já.
Ošetření Jóni (vaginy) je postaveno na základě studia bioenergetiky Wilhelma Reicha. Je to holistický – celostní přístup k problému zranění, nebo energetické disbalance, pánevního dna u žen. Jejím základem je poznání a přijetí faktu, že v pánvi ženy, na fyzické úrovni, se mohou ukládat různá traumata nebo zranění, která ženu během života potkají. Mohou to být traumata ze sexuálního zneužití, ponížení, potlačení a překročení vlastních hranic, prožité bolesti při porodu, potratu nebo po operacích v pánevní oblasti. Tyto bolesti se usazují v buňkách těla v dané oblasti a mohou blokovat energii a tím znemožňovat přirozené prožívání vlastní sexuality.

Takto zablokovaná energie má však vliv na celou lidskou bytost,
včetně zdraví fyzického i psychického.

K ošetření a léčení Jóni by se měla žena rozhodnout vědomě. Doporučuji vnímat vlastní intuici a vnímat vlastní tělo. Rovněž doporučuji svým klientkám před samotným „Léčením Jóni“ absolvovat rozhovor a jednu masáž bez ošetření intimit u vybraného terapeuta a pak se teprve rozhodnout.

K vlastnímu ošetření…

Vaginální mapování: hluboký a citlivý proces léčení JóniMoje zkušenosti s léčbou Jóni.
Ženy, které ke mně přicházejí, si uvědomují, že mají problém se svojí sexualitou a radostným prožíváním posvátného aktu intimního spojení. Není podstatné, zda si je žena vědoma, kdy a čím se energie zablokovala a co je příčinou její nerovnováhy. Někdy to ví. Někdy si myslí, že to ví. Někdy to neví. Důležité je, že si je vědoma problému.

Prvním krokem při této terapii je rozhovor. Otevřený dialog o problému, navázání důvěry mezi terapeutem a klientkou. Tento rozhovor může trvat i několik desítek minut či hodin. Je to individuální. Důležitá je důvěra obou stran a snaha obou stran na problému pracovat a spolupracovat. Je nezbytné před započetím terapie vysvětlit její průběh, postup a smysl. S klientkou se předem domluvím na potřebné komunikaci, vysvětlím a ukážu jí způsob práce s dechem, hlasem a pohybem, jako klíčem k uvolnění bloků.

Samotnému ošetření zablokovaných bodů pomocí tlaku předchází uvolnění pánve speciálními cviky a masáž shiatsu pro uvolnění energetických drah celého těla. Tímto způsobem může být žena připravena na citlivou terapii. Ale taky nemusí. Každé setkání je jiné, je to živý proces a je důležité vnímat energii a respektovat rozhodnutí klientky. Kdykoliv se může svobodně rozhodnout a terapii ukončit.

Bloky a traumata se usazují na kostech pánevního dna, na stehnech i v Jóni. Terapeut je pomocníkem při hledání těchto bodů a následně je tím, kdo vede ženu procesem léčení. Je ten, kdo pomáhá a podporuje ženu při jejím vlastním uzdravujícím procesu. Není ten, kdo léčí. Pouze zná cestu a provází. Alespoň takto to vnímám já.

 

Léčení Jóni je hluboký a citlivý proces

Většinou nejde ošetřit všechny bloky za jednu návštěvu. Záleží na klientce, jak celý proces zvládá a jak dalece je ochotna se tomuto ozdravnému procesu odevzdat.

K celkové harmonizaci může vést i několik ošetření. Záleží však vždy na rozhodnutí klientky, jak to sama cítí. Jedno ošetření trvá průměrně dvě hodiny. Bez času rozhovoru.

Doporučuji svým klientkám před ošetřením alespoň hodinu předem zklidnit mysl, meditovat, nebo jít na procházku do přírody a naladit se na své nitro. Po ošetření je vhodné zachovat po zbytek dne klidový a odpočinkový režim. Uvolněná energie je velice silná a může vyvolat různé stavy nálad a emocí. Rovněž očistné fyzické projevy.

Léčení Jóni je velice efektivní a uzdravující proces. Je o odvaze přiznat si problém a řešit jej na vědomé úrovni. Já sama si čas od času „nacítím“ potřebu ošetření a uvolnění mé ženské energie a dopřeji si ošetření od svého terapeuta. Po takovém ošetření vnímám vnitřní klid a bezpodmínečnou radost z prostého bytí.

Mysl přestane „žvanit“ a jenom JSEM.

 

S láskou

Martina Černá Sundari
Masérka, terapeutka, lektorka
www.sundaricentrum.cz

 

Blog Ženy ženám je prostorem pro inspirativní články našich lektorek a dává prostor také dalším autorkám ke sdílení svých zkušeností. Společně se tak můžeme dělit o rozmanitou ženskou moudrost a každá z nás se může stát ženou, kterou chce ve svém životě vidět.
Komentáře
  1. all the technical KINGDOM777 solutions and staff we need for 에볼루션 카지노 operators who provide world

  2. CCbTEj napsal:

    evolution casino
    550CCbTEj.‘)

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.