SEBELÁSKA – alfa a omega spokojeného života

sebe-láska

Mnoho lidí vyrostlo v přesvědčení, že mít rád sám sebe je ošklivé. Správné je myslet na druhé. Říkat „ne“ je drzé a arogantní. Pokud však chceme v přítomnosti dosáhnout trvalého pocitu štěstí, je na čase naučit se milovat sebe sama a stavět sebe na první místo.

Já sama jsem vyrůstala v rodině, kde myslet v prvé řadě na sebe a ještě si za tím hrdě stát, bylo jako říkat ta nejhorší sprostá slova.

A přitom dítě se narodí přirozeně nastavené na sebelásku.

Cítí se dokonalé, nádherné, grandiózní. Automaticky ví, že si zaslouží pozornost a péči svých blízkých.

Pokud by v něm rodina podporovala tuto přirozenost, jeho potřeby a odlišnosti respektovala, přirozeně mu dávala lásku a jeho hodnotu nezpochybňovala, pak by z tohoto dítěte vyrostl jedinec plný sebedůvěry, sebevědomí a sebeúcty. V životě by byl úspěšný, znal by a uplatňoval svůj talent, jeho sebedůvěra ve své schopnosti by se odrážela v dostatku peněz, netoleroval by si nevyhovující vztahy a byl by zdravý a plný síly.

Protože však těmito vlastnostmi neoplývají často sami rodiče, nemohou být jednak pro dítě vzorem, jednak se jej v rámci společenských dogmat snaží přesvědčit, že jeho přirozená sebeláska je něco nedobrého, nepřístojného a sobeckého. Jeho potřeby začnou potlačovat, trestají jej za projevy jeho jedinečnosti a jeho vlastní čisté názory na svět mu nahrazují svými.

Pod záštitou alibistických důvodů, že přece chtějí pro své dítě to nejlepší, můžeme často slyšet sebelásku devastující výroky typu:

„My s tatínkem nejlíp víme, co je pro tebe dobré!“
„To ani nezkoušej, nabiješ si tak akorát nos!“
„Ty mě jednou zničíš!“
„No vidíš! A máš to! Kolikrát jsem ti říkala, abys to nedělal? Teď mi tu neřvi, když mě neumíš poslechnout!“
„No dělej, jak myslíš! Ale pak za mnou s brekem nechoď! Já tě varovala!“
„Na to nemáš!“
„Cos to provedl? To nemyslíš vážně! Teď tě maminka nemá ráda!“
„Zkazíš, na co sáhneš!“
„Mám s tebou jenom trápení!“
„Proč mi to děláš? Proč nemůžeš být hodný a poslušný chlapec?“
„Teď jsi mě opravdu zklamala. Běž ode mě pryč!“

sebeláska v dětství

Úžasné a originální dítě dříve či později uvěří, že:

 • není dost dobré,
 • že není hodno lásky,
 • že je všem akorát na obtíž,
 • že to, co dělá, nemá žádnou hodnotu,
 • že takové, jaké je, není v pořádku,
 • že druzí mají lepší názory a větší vědomosti
 • a možná taky že kdyby tu nebylo, druhým je na světě lépe.

Co je sebeláska?

Sebeláska je vědomí, že:

 • jako člověk jsem v pořádku i se svými chybami,
 • mám právo na svůj názor,
 • mám sílu a moc změnit všechno, co mi v životě nevyhovuje, trápí mě a zraňuje,
 • se za každých okolností můžu svobodně rozhodovat a mám vždy možnost volby,
 • mohu dělat vše, po čem toužím, beze strachu, co na to řeknou ostatní,
 • se svým rozhodnutím nikdy nezavděčím všem a je to tak v pořádku,
 • mám právo říkat „ne“, kdykoli to tak cítím,
 • ve své blízkosti nebudu tolerovat lidi, kteří mě nerespektují a mají tendenci znevažovat mou hodnotu,
 • jako člověk jsem jedinečný a originální,
 • mám právo na čas jen sama pro sebe, pro své zájmy a péči o své tělo i duši,
 • je důležité stanovit si své hranice a ty dodržovat,
 • dokážu s příjemným pocitem přijímat komplimenty,
 • jsem stejně hodnotná jako všichni ostatní a že má hodnota se zakládá na mé samotné existenci, nikoli na tom, co jsem dokázala nebo nedokázala.

sebevědomá žena

Mnoho lidí si plete sebelásku se sobectvím. Sebeláska znamená, že se mám ráda taková, jaká jsem, i se svými nedokonalostmi, že se oceňuji a podporuji na cestě za svými sny a cíli, aniž bych přitom někoho využívala či nutila, aby se choval jinak, než je jeho přirozeností. Zároveň si netahám pozornost a uznání od druhých, protože si jej přirozeně dávám sama. Když se mám skutečně ráda, nemusím se chvástat a dokazovat druhým, jak jsem skvělá.

Sobectví je naopak uspokojování svých potřeb na úkor druhých.

Je to potřeba využívat druhé k vlastnímu prospěchu. Sobectví je v podstatě nepřijetí zodpovědnosti za svůj život a tendence dávat druhým vinu za vlastní nespokojenost. A to je zásadní rozdíl.

Začněte pěstovat zdravou sebelásku a váš život se jako zázrakem začne měnit.

Zasloužíte si být pro sebe vždy na prvním místě! Začněte se řídit vašimi pocity. Každý den se pochvalte. Pečujte o sebe. Říkejte druhým „ne“ i s vědomím, že je tím můžete zklamat. Nenechte se ovlivňovat. Nenechte se manipulovat. Nechte si své sny, i když je nikdo ve vašem okolí nechápe. Převezměte plnou moc nad svým životem a vším, co k tomu patří! Jen díky tomu může být váš život plný radosti a štěstí!

„Staňte se pro sebe člověkem, se kterým je vám nejlépe, kterého uznáváte, respektujete a ctíte jeho potřeby. Ostatní se k vám přidají!“

 

Mgr. Michaela Zdráhalová

životní kouč a poradce osobního růstu
facebook.com/zdrahalova.michaela

Ženy ženám

Blog Ženy ženám je prostorem pro inspirativní články našich lektorek a dává prostor také dalším autorkám ke sdílení svých zkušeností.
Společně se tak můžeme dělit o rozmanitou ženskou moudrost a každá z nás se může stát ženou, kterou chce ve svém životě vidět.
Blog Ženy ženám je prostorem pro inspirativní články našich lektorek a dává prostor také dalším autorkám ke sdílení svých zkušeností. Společně se tak můžeme dělit o rozmanitou ženskou moudrost a každá z nás se může stát ženou, kterou chce ve svém životě vidět.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů