Když se v ženě zrodí Bohyně, zrodí se její pravé já

Lucii Kolaříkovou znáte díky tématům sebelásky a strachu. Nově však do své nabídky zařadila seminář Zrození Bohyně na Hawaii, na kterém společně s koučkou Lucií Novákovou vedou ženy k objevení a posílení ženství, k nalezení cesty ke své vnitřní Bohyni. Proč se rozhodla zařadit toto téma do svého repertoáru, co ji vedlo pořádat seminář v zahraničí i co dalšího plánuje zodpověděla v rozhovoru s novinářkou Terezou Niesytovou.

Lucko, ženy tě znají především díky téma sebelásky, nicméně ty jsi nyní do své nabídky zařadila novinku a to seminář Zrození Bohyně. Co tě k tomu vedlo?

Zase jen sebeláska. Dnes je již mnoho seminářů pro ženy, které posilují jejich ženství, pomáhají jim přijmout své cykly, emoce, procházet rituálně důležitými životními fázemi. My ženy v dnešní době dostáváme prostor ctít a milovat samy sebe, objevovat svou vnitřní bohyni. Zrození Bohyně na Hawaii je jedním z těchto seminářů, ale kombinace délky semináře, místa konání a zvolených metod je výjimečná.

Hawaii a naše hluboká práce během 10 dnů pomůže ženám ke skutečné transformaci, proto je pro připravené.

Jsem psycholožka a zároveň žačka indického osvíceného učitele Osha. Podporuji ženy při transformaci na psychické, fyzické i energetické úrovni a i při pouhých víkendových seminářích dosahujeme hlubokých změn. Lucie Nováková, citlivá koučka metody The Work, se kterou seminář společně vedeme, prožila svou osobní transformaci díky Hawaii, na které se nakonec usadila, aby mohla zůstat stále se svou učitelkou a přímo na místě růst. Rozhodly jsme se propojit naše profesní a osobní zkušenosti s jedinečnou energií ostrova Kauai, jeho divokou přírodou a starodávným havajským učením.

Můžeš ženám seminář přiblížit a říci, proč právě Hawaii?

Společně se budeme setkávat 10 dní hlavně v přírodě, vždy na několik hodin denně. Budeme tedy dost pracovat s pomocí rituálů, sebereflexe, cvičení k práci se svou psychikou, tělem i energetickým systémem. Ženy si užijí tradiční masáž lomi lomi, pláže, oceán, východy a západy slunce, džungli a to vše dokonale sladěné s náplní semináře. Navštívíme řadu posvátných míst, která Havajané dodnes uctívají pro jejich energii a moc. Takovými místy jsou třeba brána, kterou všechny duše opouštějí svět, nebo brána, kterou duše na svět zase přicházejí. Již mnoho lidí před námi na těchto posvátných místech mohlo odložit své největší zátěže, respektive zformulovat nové vize a urychlit jejich realizaci. Tato místa mění zkrátka naše vědomí, zvlášť když je navštívíme s konkrétním dobrým záměrem, pokorou a úctou v srdci. My tam půjdeme a budeme vnímat znamení, zda nás místa zvou přímo do svého srdce k hluboké transformační práci, nebo chtějí, abychom zůstaly na jejich okraji. Příroda nám napoví, jak se bude naše skupina rozvíjet. Kauai je nejstarší ostrov na souostroví Hawaii, příroda je živá, panenská a umí promlouvat k lidem tak, že se od ní mohou učit. Tam se osobní energetický systém sám od sebe projasňuje a čistí, takže se ženy mnohem rychleji, než tady ve střední Evropě, dostanou do tzv. nulového stavu, tedy stanou se nepopsanými listy, na které začnou psát nový životní příběh.

Bude i dost času vše vstřebat třeba procházkami po pláži. Na ostrově Kauai je dobré myslet i na regeneraci, neboť tam probíhají změny samovolně 500x rychleji, než všude jinde na světě. Po návratu z Hawaii čekají na skupinu ještě dva online webináře (musí být online, protože Lucie Nováková na Hawaii zůstane), při kterých ženy podpoříme při integraci všeho nového do života, pomůžeme jim hledat odpovědi na otázky, jak se nově ukotvit.

My s Lucií nemluvíme o semináři na Hawaii, ale o životní cestě pro zúčastněné ženy, která pro ně bude výrazným milníkem, časem, na který nikdy nezapomenou.

Každý, kdo prochází ve svém životě změnami, má jeden, dva zásadní prožitky, o kterých ví, že to bylo zásadní. Pro mě byla jedním zásadním milníkem první cesta do Thajska ve 23 letech, na kterou jsem jela sama a padlo na ni moje stavební spoření. Jela jsem tam ještě v době, kdy jsem trpěla panickou poruchou, a taky jsem se mohla „podělat“ strachy. A od té doby se můj život ubíral prostě jiným směrem. A takovým milníkem se pro zúčastněné ženy může stát náš čas na Hawaii, nic menšího nenabízíme.

Připravily jsme i řadu hodnotných bonusů a překvapení, která na ženy čekají před, během i po naší společné cestě. Za jednu cenu tedy ženy nemají jen 10 dní dovolené na Hawaii, ale ucelený „plán“ osobní transformace, které se mohou věnovat po mnoho měsíců.

Na semináři spolupracuješ s Lucií Novákovou, co vás svedlo dohromady? Mohou se ženy těšit i na jiné lektory, nebo jen na vás dvě?

Lucie mě oslovila, jestli bych s ní chtěla seminář uspořádat. A protože jsem hned cítila, že je to z mnoha důvodů tím pravým, tak jsem souhlasila. Mám velký respekt před všemi posvátnými místy a cítila jsem se ohromně poctěná, že mě Hawaii prostřednictvím Lucie pozvala, abych jí pomohla provést ženy transformací přímo na Kauai.

Kromě Lucie a mě se ženy setkají ještě s místními lektory, kteří se na Hawaii usadili právě proto, že se rozhodli žít v ráji, nikoli ho pouze navštěvovat. Ukážou nám místa, na která se turisté nedostanou, připraví pro ženy bohatý program, který je podpoří zase jen ve spojení se sebou a svou božskou podstatou.

Je to tvůj první zahraniční seminář, který pořádáš?

Je to můj první seminář mimo Evropu. V tomto roce nebude jediný, měsíc po návratu z Hawaii mohu ženy i muže pozvat na 5denní seminář osobního rozvoje na Bali. Ten pořádám s Jitkou Ševčíkovou a bude zaměřený hlavně na redukci stresu a rozvíjení dospělé části sebe sama. Úplně jiné téma, ale zase je to jen cesta k sobě samým, jen to vezmeme jinudy. Celý průběh bude také prožitkový, ale bude to věcnější, psychologičtější a méně mystické. Bali je k relaxaci a redukci stresu jako stvořený. Budeme učit praxi i teorii k redukci stresu, provázet účastníky hladinou alfa, uvolňujícími a meditačními technikami. Cílem je začít pracovat se svými vnitřními poháněči, kterými si způsobujeme stres. Část o dospělé komunikaci vychází z Transakční analýzy, která pracuje se třemi stavy naší osobnosti – vnitřním dítětem, vnitřním rodičem a vnitřním dospělým.

Většina lidí u nás v ČR jedná pouze z úrovně různě starého dítěte, nebo jako rodič – pečující, či kritický. Neutrální, zodpovědný a pozorující dospělý egostav, který by měl být tou instancí, která dělá důležitá rozhodnutí o našem životě, má v sobě málokdo. Je velmi napínavé začít si uvědomovat, vnímat a rozvíjet novou stránku své osobnosti, která je moudrá a zodpovědná.

S vnitřním dospělým se v každém zrodí doslova nový člověk.

To jsou dvě úplně odlišné akce, je pro tebe možné se takhle „rozdvojit“?

Nevím přesně, ale právě takhle rozdílné akce mě naplňují. Možná proto, že jsem psycholožka a chápu dobře západní způsoby myšlení, mám ráda zemitou a věcnou práci, která bude na Bali. Ale jsem i Oshova žačka, tak jsem trochu šílená – otevřená mystice, osvobozuji se od struktur a konvencí. Umím dobře fungovat v běžném systému a odvádět kvalitní práci, ale taky umím dobře a svobodně žít a odhodit všechno, co mě svazuje. Na Hawaii půjde logika stranou, protože na to mozek nestačí.

Plánuješ nějaké další semináře tohoto typu i do budoucna?

Tyto dva typy seminářů mi vyhovují a jak s Jitkou, tak s Lucií zamýšlíme vytvořit tradici, protože jsme našly něco, čemu plně věříme. Cesta bohyně je jednoduše cestou bohyně, na tom se nedá nic vylepšit, ani změnit, přeji si jen, ať s námi jede každý rok 20-30 žen. Na Bali můžeme témata měnit podle zájmu a poptávky, ale tento ostrov nám plně vyhovuje a typ psychologicky a věcně zaměřeného semináře je také skvělý.

O co přesně jde, když se řekne, že se v ženě zrodí bohyně a že projde transformací?

Každý člověk je v jádru jedinečný a nezaměnitelný. Z pohledu východních filozofií je každý jako malý útržek z jednoho velkého celku. Žádný tento útržek, dílek není totožný s jiným dílkem, každý je úplně jiný a svůj. Celek, o kterém mluvím, je jednoduše vesmír a protože byl stvořen něčím větším, než jsme my, je spojován s božstvím. Jsme tedy každý součástí toho božského velkého celku, nosíme v sobě tedy něco božského a zároveň jedinečného. Avšak výchova, dějiny, náboženské tradice a společenské normy se o jedinečnost a božství člověka nezajímají a systematicky ho potlačují. Lidé proto dobře fungují v systémech, slouží a podřizují se těm na první pohled viditelným a stanoveným normám. Přitom však nemohou zažívat skutečnou spokojenost a naplněný život, protože vesmírný řád je nadřazený všem lidským řádům, a když ho nerespektujeme, tak vlastně nežijeme sami sebe, své božství a dary, které jen a právě každý sám dostal. Tento fenomén je vidět na každém rohu a stačí jen chvíli sledovat politiku a televizi, abychom viděli, že je s námi něco špatně, a že bychom se měli vydat jinudy. Když se tedy v ženě zrodí bohyně, zrodí se žena taková, jaká opravdu je – jedinečná a plně svá. Toto zrození vyžaduje určitý stupeň osobního vývoje ženy, její touhu poznat a začít žít svou pravou esenci a také průvodce, kteří jí pomohou cestu sama k sobě najít. Ne že by cesta sama k sobě byla těžká, jsme vlastně blízko, protože sídlíme přímo sami v sobě, ale naše názory, víra a naučené programy o tom, co je správně a špatně, jsou velmi silnými zábranami stát se sama sebou. Proto je to cesta pro odvážné, které počítají s tím, že se po deseti dnech nevrátí stejné a možná po návratu začnou zásadně měnit svůj život. A tento odchod od naučeného Já, od masek a her ke své skutečné podstatě to je proces nazvaný transformace. Je to vždycky dobrý proces, protože cesta k sobě, do nitra, k bohyni je vždy cesta správným směrem. Není se proto čeho bát. „Trik“ je v tom, že ve chvíli, kdy se žena zrodí jako bohyně, tak se její život na všech úrovních začne měnit k lepšímu a ona sama se začíná stávat přínosem pro svět. Opravdu nejsme přínosem, dokud chodíme do zaměstnání, plníme jen své povinnosti a vnitřně pořádně nežijeme. Nemusíme mít vždy nějaké obrovské poslání, nemusí z nás být velcí učitelé, myslitelé, duchovní vůdci, ale důležité je cítit v sobě, že to, co žijeme, že je to ono, že jdeme správně.

Jedna ambiciózní žena navštívila můj seminář k osobní transformaci. Právě prošla velmi drahým koučovacím programem, který jí prý pomohl objevit její poslání. Na můj seminář šla proto, že se chtěla zbavit strachů, aby konečně rozjela své zářivé podnikání. Byla přesvědčená, že musí, protože od své koučky se dozvěděla, že je jedinečná a musí svět obohatit nějakými velkými a zásadními činy. Z mého semináře však odcházela zklidněná a s vědomím, že své současné poslání už vlastně má a jen se nechala oslepit trendem ve svém okolí. Uvědomila si, že dvacetiletý láskyplný vztah s jejím mužem a její dva synové jsou teď jejím světem, kterému se chce ještě nějakou dobu plně věnovat. Uvědomila si, že přechod na makrobiotiku pro celou svou rodinu byl obrovskou zásluhou.

Uvědomila si to nejvíc poté, co lékaři zjistili, že chronické onemocnění u jednoho ze synů po přechodu na makrobiotiku plně odeznělo.

Kdyby za každou cenu prosadila své ambiciózní a úžasné podnikání, zařadila by se do zástupu žen podnikatelek, ale ve svém životě by ztratila to, co pro ni bylo skutečně důležité, jen to pro tu obyčejnost a jednoduchost neviděla. Chvíli potřebovala, než své zbytečné ambice rozeznala jako hru ega a poctivě se začala věnovat tomu, co žila již mnoho let a jen to zatím nedokázala plně ocenit.

Transformace nás tedy může vést různými směry a jde o to uvědomit si, co nás naplňuje. Také je třeba si uvědomovat, že transformace je cesta, nikoli cíl cesty, tedy to, co se stane naším životním posláním teď, už nemusí být za dva roky uspokojivé. Žena bohyně dokáže následovat své intuici a své poslání stále rozvíjet, upravovat, korigovat směr podle toho, co je pro ni skutečně naplňující.

Lucie Kolaříková

www.luciekolarikova.cz

1461062_10152264568664719_1493287440_nLucie Kolaříková je průvodkyní osobním rozvojem již od roku 2002. Vystudovala interkulturní, manažerskou a klinickou psychologii na univerzitě v Řezně (Regensburg). Na toto studium navázala výcviky a kurzy zaměřenými na transakční analýzu, neurolingvistické programování (NLP), koučování, systemické konstelace, zrychlené učení, tantru, spirituální inteligenci, alchymii čaker, ženský sebe rozvoj, apod. V minulosti vedla především dovednostní semináře pro firemní klienty, zatímco dnes se zaměřuje spíše na témata pro kvalitnější život a vede otevřené semináře pro veřejnost. Podílí se na projektu Ženy ženám 2013. Ve všech programech, které nabízí, se snaží inspirovat své klienty ke šťastnějšímu a svobodnějšímu životu. Provází je na cestě, která je vede k tomu, aby se stali sami sebou, žili přirozeně podle svých potřeb a komunikovali přímo a pravdivě, bez her a obelhávání druhých i sebe sama. Odhazování masek, autenticita a vědomý postoj ke svému životu – to jsou její oblíbená témata, kterými své klienty ráda provází. Pozitivní psychologie a hravě kreativní metody dělají z jejích seminářů osobního rozvoje příjemný a transformační zážitek.

 

Latest posts by Lucie Kolaříková (see all)

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů