Jak zvládat své projevy emocí v byznysu

„Nefňukej! Co zase brečíš? To musíš vydržet! Ty to zvládneš. Už neplač, buď rozumný,nevztekej, se zvykej si…“ slýcháme všichni už odmalička. Co naše rodiče tak iritovalo na tom, že nám nedopřáli úlevu pomocí slz? Jako by projevy emocí pro ně byly něčím nepřijatelným, jako by projevy smutku, vzteku, zoufalství byly třináctou komnatou, u které nesmíme vzít ani za kliku. Postupně si tak vypěstujeme „poker face“, ztratíme schopnost nebo ochotu o svých citech a pocitech mluvit, sdílet je a prožívat.

Zatímco ženy častěji dokážou rozehrát ohňostroj citových projevů až k afektovanosti, muži v kritických situacích emoce spíše zamlčují a polykají. A to škodí nejen jejich psychice, ale také fyzickému zdraví. Emoční napětí se z těla neztratí a člověk se stává chodící časovanou pumou: nezpracovaná emoční energie se hromadí a dříve nebo později bouchne. Pokud má člověk v emočním vyjadřování dlouhodobý duh, může dostat nenadálý záchvat vzteku, zuřivosti. Někteří lidé doslova zatlačují emoce do svého těla. Emoční napětí se přesune do svalů a tam zatuhne, člověk si vytvoří emoční pancíř. Není rozdíl mezi emoční inteligence mužů a žen. Jen záleží na tom, nakolik je rozvinutá. U mužů bývá zpravidla rozvinutá trochu méně. Muži obvykle o svých emocích nemluví. V projevování emocí to mají ženy také jednodušší.

Picture a beautiful angelic woman in the fog

Jak s emocemi pracovat? Měli bychom se naučit pracovat se všemi. Nejtěžší je asi práce se vztekem. Víme, že projevovat vztek není dobré, už rodiče nám to stejně jako pláč zakazovali, trestali nás za to. Stejně tak lítost, hněv, smutek… Nejčastěji za mnou přicházejí muži. Mají potřebu být nejlepší a chtějí se rozvíjet. Většinou přicházejí s tím, že jsou úspěšní, skvěle zvládají svou profesi, ale pořád je tam něco, co je blokuje v jejich chování. Bojí se selhání, projevu na veřejnosti, mohou mít problém v partnerských vztazích, se svými rodiči nebo s dětmi. Při setkání se mnou mohou nebo na semináři mají pocit, že nacházejí místo, kde mohou své pocity vyjádřit a nikdo se jim nebude vysmívat, neztrapní se. Kdy můžou muži plakat? Zdá se, že je to něco společensky naprosto nepřijatelného. Vždyť muž musí být silný, opora rodiny, skvělý partner, perfektní v práci. Ale když může a naučí se plakat, je to pro něj úleva. Zatímco plačící žena bývá často označována za hysterickou, labilní, přecitlivělou, slzami vydírající apod. a chce se naučit těmto situacím předcházet, být emočně stabilnější.

Nejproblematičtější na projevování emocí v byznysu je zřejmě hněv a vztek. Vzteku podléháme velmi snadno. Příčinou je většinou pocit ohrožení. Jde o ohrožení naší důstojnosti, teritoria, společnosti, firmy, rodiny a podobně. Jakmile na nás někdo zaútočí, slovně, obchodně nebo fyzicky, nejprve ztuhneme strachy. Hněv přijde později. Na rozdíl od smutku nám ale vztek energii dodává. Nejvíce se projevuje nepřátelstvím a nenávistí.

Při hněvu se uvolní hormony, které zabezpečí prudký příval energie pro náš „rozhodný čin“. Toto napětí může trvat i několik hodin, nebo dokonce dní. To objasňuje, proč se lidé rozzlobí snadněji, pokud už byli předem podrážděni něčím jiným. Nedokážou přestat, když už se jednou „rozjeli“. Lékařské studie prokázaly, že hněv je emoce, která nejvíce poškozuje srdce. Sklon k hněvu, agresivitě a nepřátelství předpovídá smrt v mladém věku přesněji než kouření, vysoký tlak či cholesterol. Jak se hněvu zbavit? Co dělat, nebo spíš nedělat? Většina lidí si myslím, že nejlepší je vybití vzteku . Ale není to tak. Dáte-li hněvu volný průchod, zvolíte si snad nejhorší způsob, jak se pokusit uklidnit. Výsledkem je totiž delší trvání vzteku, než když se nejdříve vědomě zklidníte. Ani potlačovat vztek není dobré, protože zloba ve vás zůstává. Někteří lidé nedokážou dostatečně rozlišovat mezi strachem, hněvem a hladem, vše považují za projev hladu a při každém rozčílení se přejídají a vytvářejí si tak nezdravý emoční návyk.

Co naopak hněvu pomáhá? Uvědomte si, že vztek je téměř vždy druhotnou reakcí. Musíte hledat a najít, co se za ním skrývá. Jste uražení? Někdo Vám vyfoukl obchodní příležitost? Žárlíte? Vždy máte na vybranou, jak se zachováte. Jste-li rozrušení, uvažujete zkresleně, vnímáte selektivně. Hněv udržíte v přijatelných mezích tím, že zpochybníte samu příčinu své zlosti a přehodnotíte situaci z jiného úhlu pohledu. Zlobu můžete zcela odstranit, uvědomíte-li si uklidňující fakta dříve, než začnete jednat. Nebo ječet. Čím dříve, tím lépe. U vzteku automaticky zatneme pěti, zvýšíme hlas, napneme svaly. To je pozůstatek lovce mamutů nás. Zkuste zabránit, aby se ruce sevřely v pěst, napněte prsty. Snižte hlas až do šeptání, těžko můžete v hádce pokračovat šeptem. Pokud je to možné, zabořte se do křesla nebo si rovnou lehněte.

Jakmile ucítíte, že se vás zmocňuje vztek, napněte rychle všechny svaly a pak je najednou povolte. Zlost si můžete také vybít psaním. Vše špatné napište a pak mail smažte, a to i z odstraněné pošty a koše. Nebo jej napište fyzicky a pak jej roztrhejte nebo spalte. Nepřátelské myšlenky můžete zabrzdit i tím, že se zaměstnáte nebo rozptýlíte jinou činností, zaměříte svou pozornost jinam. Např. odejdete do jiné kanceláře, na krátkou procházku, nebo si půjdete zahrát squash. Přestávka k uklidnění bude ale neúčinná, pokud ji strávíte neustálým zlobným přemítáním nebo vymýšlením pomsty či protiakce. Pamatujte, že nepřátelství je psychický zlozvyk, který se dá změnit. Nejlepším lékem je důvěra k ostatním, kolegům, blízkým přátelům i obchodním partnerům.

Základním předpokladem EQ je že musíte znát sami sebe. Nesmírně důležité je také přesněji než dosud naučit se rozeznávat své emoce. Zvládání a projevování emocí není vůbec snadné. Mnozí lidé mají pocit, že nemohou své emoce ovládat a nemají nad nimi žádnou kontrolu. To znamená, že emoce ovládají je a ovládají tím pádem i výsledky jejich jednání. Každý z nás může mít kontrolu nad svými emocemi, avšak je to obtížné a vyžaduje to trénink.

Co se můžete v rámci emoční inteligence naučit? Můžete se naučit rozvíjet své základní osobní hodnoty: zásadovost, odpovědnost, otevřenost, vděčnost, pokoru, statečnost, motivaci sebe i druhých, můžete se naučit psychické odolnosti – což je účinná zbraň pro překonávání těžkých životních situací, zvládat hněv, uvědomit si, jak je hněv zdravý, například jako motivační nástroj nebo prostředek uvolnění či varovný signál. Můžete se naučit odpouštět, neposuzovat a neodsuzovat ostatní, být otevření a rozvíjet své komunikační dovednosti. Můžete se naučit být sami sebou.

Jitka Ševčíková

www.jitkasevcikova.cz

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *