Já a Shakti Naam jóga

ženy cvičí jógu

Máte občas touhu jen tak si zpívat? V rytmu, s vymyšlenými slovy? Neznámým jazykem? Pak jsou mantry tím, co byste měli pozvat do svého života.

Nebo byste potřebovali vyřešit nějakou situaci, která se zdá být bez východiska? Pak se seznamte se Shakti Naam jógou, spolu s Univerzální Kabalou a jejím posvátným učením, která má odpověď na všechno. :)

Shakti Naam jóga je nejrychleji rostoucí jógová technika na světě. Jejím zakladatelem je dr. Joseph Michael Levry. Vyučuje se od roku 2006 v USA v LA. Nyní dr. Levry jezdí po celém světě, se svým mezinárodním týmem rozšiřuje tuto techniku a sdílí nové a nové poznatky, které nám pomáhají vyléčit se, zvýšit svou vibraci, být úspěšnějšími, přivolat bohatství, cokoli, co potřebujeme… a především spojit se se Světlem v nás.

Od roku 2012 se vyučuje i u nás v Praze na Lucemburské 3, kde najdete Naam centrum. V roce 2016 jsem i já měla možnost seznámit se s touto jógou.

A je to přesně to, co mi v životě chybělo, protože přinesla mnoho světla do mého života.

První hodinu jsem absolvovala v rámci Prague Spirit Festivalu. Byly to mantry, které mne uchvátily.

Co je Shakti Naam jóga

Shakti nám jóga jde dvěma směry, v rámci těchto dvou směrů pak odhalujeme třetí. Cvičení Shakti jógy, která pracuje na vyléčení těla a rozproudění posvátných energiíí v nás, využívá techniku Sukshma Vayana, známá z Himalájí. A je to právě dech, kterému je věnován velký prostor.

Protože je to dech, který kontroluje naši mysl,

mysl kontroluje tělo a tělo kontroluje to, co děláme.

Jóga jako taková pak posiluje fyzické tělo a přibližuje nás pocítění vnitřní radosti, posiluje naši vůli a disciplínu, posiluje naši krev a zvyšuje naši přitažlivost.

Druhá oblast je moudrost pojmenovaná Univerzální Kabala. Univerzální, protože nevychází z žádného náboženství, z žádné známé techniky. Ona je všechny spojuje. Proto, aby nám pomohla pochopit život kolem nás a to, že my jsme jeho páni.

 

Pochopit, že my jsme ti, co si tvoří vlastní život.

Nejen pochopit, ale skrz cvičení nám dává fyzickou sílu převzít život do vlastních rukou, to se pak stává základem pro duchovní růst a opravdové, trvalé štěstí.

Třetí cesta, která je součástí tohoto učení, je Naam. Naam je Slovo. Na začátku bylo Slovo.. Slovo tvoří. Slovo je žijící vibrací, která má svou energii.

Co je Naam

Naam jsou speciální, velmi silně energeticky nabitá slova, která žijí a mají určitou funkci. Mohou mít třeba úkol ochrany. Nebo mají podobu modlitby.

Naam používané v rámci Shakti Naam jógy pocházejí z celého světa. Jazyk sanskrtu, hinduiština, angličtina, hebrejština… Je velice krásné vidět toto spojení.

Když zpíváme Naam, opakujeme speciální slova mnohokrát za sebou. A je to právě toto opakování, které dokáže posílit energii těchto manter tak, že udělají svou práci. Unikátní na Shakti Naam józe je to, že dr. Levry vytvořil mnoho nahrávek Naam a spojil tak opakování posvátných slov s rytmem.

Protože Vesmír funguje v rytmu a když se dokážeme naladit na tento rytmus a jít s ním v souladu, vše pro nás začíná fungovat.

Zpěv manter je nejkratší cesta k lidskému srdci. Shakti Naam jóga pracuje na šíření energie od srdce. Proto léčí vše. Vlastně to není Shakti Naam jóga, jsme to my. Shakti Naam jóga nás to naučí.

Vnitřní učitel

Shakti Naam jóga nám nedává jen učitele, ona nás učí fungování přírody kolem nás a pak máme možnost, díky naší práci, objevit svého vlastního učitele. Jejím cílem je probudit učitele v nás. Pak se stáváme majáky světla, které svítí do tmy, v níž stále mnoho lidí bloudí…

„Jedna z nejkrásnějších věcí, a také nejtežších, je pochopení, že to nikomu nemůžete vysvětlit. Co je to Shakti Naam jóga. Jediná cesta je, když zapracujete na svém vlastním životě a svým příkladem a úspěchem můžete inspirovat i toho nejuzavřenějšího člověka. Je to právě skrze tento příklad.“ (co si myslím o Shakti Naam józe po více než roce její praxe)

„Každá možnost se podělit o toto učení, každá možnost společně meditovat, je pro mě posvátná a jsem za ni velice vděčná!“

Kde cvičit

Jediné centrum v ČR je v Praze, ale konají se i výjezdy do dalších měst jako Písek, České Budějovice, Zlín a v plánu je Ostrava. Myslím, že přijede všude, kde se projeví zájem.

Centrum v Praze je blízko náměstí Jiřího z Poděbrad. Má program na každý všední den a jednou za měsíc nabízí cvičení i o víkendu. Je vhodná pro všechny. Včetně věku i zdravotního stavu. Nabízí ranní meditace, dopolední cvičení Shakti Naam jógy, večerní hodiny Shakti Naam jógy. Nad rámec hodin jsou to pak úžasné semináře, krásné rituály a léčivé kruhy.

Domluvit jdou také speciální kabalistické konzultace, které mohou pomoci s jakýmkoli životním problémem. Poslední, co je významné zmínit, je určitě Harmonyum. Tato léčivá technika pracuje na hlubších principech fungování léčivé energie a má schopnost pomoci nám se získáním naší vnitřní stability a spojením se se sebou samým.

Osobní praxe

Shakti Naam jóga se dá také praktikovat doma v rámci osobní praxe. Získat lze meditace, lze studovat knihy, ve kterých je ohromné množství informací. V rámci Naam centra jsou k dostání knihy v českém překladu, odvážnější si je mohou pořídit v originále v angličtině.

 

V rámci osobní praxe stačí i tři minuty denně a můžete pocítit rozdíl ve vašem denním nastavení. Můžete si nastavit meditace pro překonání nějaké těžké životní situace, pro léčení, pro dosažení úspěchu… Shakti Naam jóga nabízí něco pro každého.

V případě zájmu mne můžete kontaktovat na uvedený mail, můžeme vyřešit základní otázky online nebo prohledejte stránky Naam centra a přijďte na cvičení.

Na řešení jakéhokoli problému či osobní touhu růst a zvýšit své vědomí si ideálně domluvte kabalistickou konzultaci nebo si kupte některou z knížek dostupných v centru.

Tyto knihy jsou transcedentálním dílem, je v ních mnoho klíčů. Ty otevírají jedny dveře za druhými. Tyto knihy nebudete číst jen jednou, klíče se ojevují postupně ruku v ruce s osobní prací.

Jedna z nejkrásnějších možností, kterou nám Shakti Naam jóga dává, je práce na naší rodinné linii. Díky praktikování Naam, tedy meditace s vybranou mantrou, můžeme totiž čistit rodinnou linii. Čistíme ji dopředu, ale také dozadu. Až sedm generací. Je to ohromná příležitost, protože tak dokážeme překonat karmické záludnosti, které jsou spojené s naší rodinou.

Naši nejbližší budou pociťovat léčivou energii, budou se stávat pozitivnějšími, a to jen díky naší praxi této moudrosti. Tyto informace jsou opravdu pro každého, kdo se cítí býti otevřen této krásné možnosti, která nás může kompletně osvobodit. Osvobodit naši duši.

Shakti Naam jóga a její přístup k ženám

Žena je ta, co má možnost léčit svět. To světlo, o kterém všichni mluví, že určitě přijde. Ono přijde, ale neobjeví se jen tak. Je to skrze nás. Skrze naše srdce.

Čím více my záříme, tím více světla přinášíme na tento svět.

Žena je uspokojována skrze srdce. Otevíráním srdce, otevíráním se nepodmíněné lásce, máme možnost naplnit princip našeho ženství. Zpíváním manter můžeme pracovat na velmi velmi příjemném, pomalém, za to trvalém otevření našeho srdce. Naplněné nepodmíněnou láskou.

Pak můžeme tuto nepodmíněnou lásku předávat dále.

Svým dětem, své rodině i všem lidem, se kterými přijdeme do styku. Pak můžeme být majáky světla ve tmě.

Úryvek z článku O spirituální síle žen od dr. Levryho (zakladatel Shakti Naam jógy)

…Bůh dal ženám kapacitu uchovávat pokračování lidského rodu. Ve skutečnosti Duch Boha v ženách pracuje rozhodně a důkladně. Díky tomu mají sklon být více spirituálně a nábožensky založené než muži. Teď, více než kdy jindy, je nezbytně nutné, aby ženy použily svoji spirituální sílu a přinesly rytmus a výživu světu…

Je to také skrze ženy, jak mohou muži nalézt své světlo. Zatímco žena pracuje skrze srdce, muž musí uspokojit svou mysl.

…Žena je zázrakem stvoření a představuje prvotní jádro síly. Slunce představuje mužský aspekt Boha a muž představuje hlavu. On je dárcem obživy a světla. Měsíc představuje ženský aspekt Boha a ženy jsou symbolem lásky a péče…

Pozváním Naam do svého života máme možnost propojit se s naším ženstvím a aktivovat energie, se kterými jsme zde přišly. Praktikováním Shakti Naam jógy se žena postará nejen o své tělo, ale také o svou mysl a duši.

Srdce

Není nic důležitějšího než práce na otevření našeho srdce. Skrze to pak můžeme léčit svou rodinu, všechny okolo sebe a náš život se stává harmonickým a velmi inspirujícím. Roznášíme světlo tím, že žijeme. Stáváme se kreativními a tvořícími. Náš život se stává přesně takovým, jakým ho chceme mít.

…nastal čas abychom si uvědomili, že pozitivní evoluce lidstva na individuální i na kolektivní úrovni potřebuje spirituální sílu žen. Ženy představují srdce. Záchrana lidstva se nachází v otevření srdce….

Celý článek dr. Levryho O spirituální síle žen naleznete zde http://www.naamjoga.cz/index.php/clanky/67-spiritualni-sila-zen-dr-joseph-michael-levry

S Láskou a vděčností

Michaela Matochová

 

Po více než sedmi letech v bussinessu a po zkušenostech s manažerskou pozicí, se nyní přes rok intenzivně věnuji technice Shakti Naam jóga a své tříleté dceři.

V rámci Shakti Naam jógy jsem se naučila mnoho meditací, dechových cvičení a velmi ráda navštěvuji speciální semináře. V rámci těch jsme probírali témata: Vědomé početí a vědomé mateřství, Léčivá Shakti Naam jóga, Zákon příčiny a následku, Zákony prosperity, O závislostech, O vibracích a naše zdraví, Karmické zákony.

Absolvovala jsem soukromé kabalistické konzultace a na přání poskytuji konzultace komukoli, kdo řeší svou cestu životem. Chodím cvičit a meditovat ven a nabízím možnost každému se připojit.

Mým přáním je, aby co nejvíce lidí našlo spojení se svou duší, otevřeli svá srdce a naplnili sebe i své okolí láskou. Aby více lidí hledali cesty z materiálního světa a jak propojit svůj život v moderní společnosti s duchovním růstem. Protože díky Shakti Naam józe již nemusíme jezdit do Himalájí či Indie a studovat odděleně od našich životů.

Naopak, informace, které vstřebáme v rámci Shakti Naam jógy nám ukazují cestu v našich každodenních životech. Pomáhají nám nekřičet na naše děti, usmívat se na naše sousedy či navázat ztracný vztah s naší rodinou. Mimochodem Shakti Naam jóga je jógou nesmrtelnosti, kdo by ji nechtěl poznat?

Oficiální stránky Naam centra v Praze, včetně rozvrhů a ceníku: http://www.naamjoga.cz/

Video Shakti Naam jóga: Dávné tajemství pro nový věk: https://www.youtube.com/watch?v=FuKiolmHf0Q&feature=youtu.be

Jedna z nejkrásnějších meditací Blessing Naam, kterou se můžete naučit a praktikovat doma, je k dispozici zdarma
https://www.youtube.com/watch?v=hcE7hTlGTxw

Ženy ženám

Blog Ženy ženám je prostorem pro inspirativní články našich lektorek a dává prostor také dalším autorkám ke sdílení svých zkušeností.
Společně se tak můžeme dělit o rozmanitou ženskou moudrost a každá z nás se může stát ženou, kterou chce ve svém životě vidět.
Blog Ženy ženám je prostorem pro inspirativní články našich lektorek a dává prostor také dalším autorkám ke sdílení svých zkušeností. Společně se tak můžeme dělit o rozmanitou ženskou moudrost a každá z nás se může stát ženou, kterou chce ve svém životě vidět.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů