Rozhovory s Bohem – vztahy Nového věku

Rozhovory s Bohem – vztahy Nového věku

Začneme hned zhurta a bez omáčky. Už jste toho načetli dost. Nastudováno máme všichni, co se do nás vešlo. Tak teď se ukažte v praxi a složte maturitu. Nebo spíše doktorát. Protože tohle už je opravdu Vysoká vztahová.

Nastupují vztahy nového tisíciletí. Ne! Vztahy Nového věku! Možná už tady nové vztahové schéma bylo a já si ho nepamatuji. Nikdo z mých předků si jej nepamatuje. Jinak by mi alespoň kousek předali. Ale vše po celé věky nasvědčovalo tomu, že společně dojdeme k tomuto kroku.

Ať se bráníme nebo ne, neujdeme nové přeměně. Možná na tato slova někteří čekali, někteří už to žijí a jiní to vůbec nepoberou. Ale věřte mi, až vám bude ze vztahu těžko, vzpomenete si na tyto řádky.

Rozhovory s Bohem

Zkušenost mě naučila, že všechny odpovědi nosím v sobě. Jenže se k nim dokážu dostat pouze přes vlnu emocí. Emoce jsou výtah k božskému nekonečnému zdroji informací. Přečtete si ovšem jen ty, na které se ptáte a tudíž jste na ně připraveni. Všechny ostatní vám jsou zapovězeny. Z čistě logického důvodu. Neptáš se? Nejsi na ně připraven.

Rozhovory s Bohem – vztahy Nového věku

A tak i já jsem si v jedné osamocené chvíli položila otázku „Bože, co po mě chceš, abych ve vztahu vykonávala? Jak mám postupovat, aby můj vztah byl harmonický? Dělám všechno nejlépe, jak umím a nejsem si vědoma, že bych něco kazila. Přesto nejsem šťastná a na podvědomé úrovni se děje něco, co nejsem schopna ovládat. Bože, řekni, co mám dělat. Ukaž mi mapu a já podle ní půjdu a už se tě víc nebudu ptát.“

Odpověď přišla v slzách

Slzy jsou úžasný vodič. Nebraňte se jim. Dovedou vás na vlně emocí rovnou do srdce, kde najdete všechny odpovědi.

„Jak se cítíš má milá?“ Otázal se Bůh
„Cítím se zrazená a zklamaná, je příliš slabý. Zase.“
„A víš, že přesně tak se cítím já ve vztahu k tobě? Jsi slabá a zase jsi na mě zapomněla. Věnovala jsi pozornost někomu jinému, místo aby ses věnovala své božské části v tobě. Zřekla ses mě pro prchavé chvíle radosti, vášně a potěšení. A tvůj současný vztah je jen odrazem tvého vztahu ke mně.

Odteď už všechny tvé vztahy budou zobrazovat tvůj vztah k tvé vlastní božské části. To je TEN POSUN. To je ta jiná dimenze. Doteď ti kvalitu tvého vztahu s partnerem zrcadlily tvé děti, přátelé a okolí. Musela jsi pochopit tento princip, zarýt si ho pod kůži a implementovat naprosto bez chyby do svého života. Pochopit princip zrcadlení.

Rozhovory s Bohem – vztahy Nového věku

Musela ses naučit odpovědět si na otázky a umět vyřešit všechny vztahové potíže. Dokud by se ti tento princip nezaryl hluboko a nezačal být pro tebe známý a až „nudný“, nemohla jsi pokročit dále. A teď je zde tvůj partner. Ten, který ti s naprostou přesností ukáže, kde jsi na MĚ zapomněla. Já jsem ty. Pokud zapomeneš na MĚ, zapomněla jsi na SEBE a ON zapomene na tebe.

Jestliže mě zradíš a zaprodáš mě za prchavé zážitky a hmotné radosti, zaprodáváš samu SEBE a zaprodá tě i ON. Dá přednost něčemu jinému. A ty se budeš divit, že tě vyměnil za takovou hloupost, stejně jako se já divím TOBĚ. Když nebudeš věřit ve MNĚ, nebudeš věřit v SEBE a nebude věřit ani ON TOBĚ.

Jak jednoduché, viď?

Od této chvíle už ti nedám možnost odpočinku. Vyžaduji po TOBĚ plnou pozornost na MĚ. Když to porušíš, budeš se trápit. Trápení tě velmi rychle vrací ke MNĚ a to je jeho účelem.
Miluji tě. Miluj sebe. Budeš milována.

Všechno do sebe zapadlo

Vstávám ohromena tou jednoduchostí. Už chápu ty postupné kroky ve vývoji mých vztahů. Krůček po krůčku. Můžeme si být vědomi sami sebe teď hned. Ale vnější svět nás příliš často vtahuje zpět do hlavy. A vztahy jsou velmi rychlé transformátory pochopení.

Žijte vědomě

Žijte své vztahy vědomě. Dívejte se na ně jako na ukazatele vašeho vztahu k božskému. K tomu, jehož jste střípek. Jehož jste dokonalá součást. Nechte skrze sebe konat. Hlava ztrácí svou moc, i když se snaží a křičí z posledních sil.

Víme, co máme dělat. Není třeba dělat nic víc. Buďme si vědomi sami sebe a sledujme svůj fyzický vztah jako ukazatel našeho vztahu k Bohu. Řekněte, znáte snad jiný rychlejší způsob nalezení sebe sama než skrze vztahy?

Vítejte všichni průkopníci a předvoje nových vztahových schémat. Umetejte cestičky našim dětem. Dejme si záležet.

Přeji vám krásné a šťastné cesty. Odteď už bude jen dobře.

Vendula Kociánová
Labužnice života, vášnivá vypravěčka vlastních příběhů ze života, zapálená bloggerka a průvodkyně žen.

Navádím ženy k vlastní podstatě. Aby bez kouzel a čar dokázaly hnout se svým životem, tak jak jsem to dokázala já. Mnohdy jsou ty nejjednodušší cesty nejhůře viditelné. Život sám je velmi snadný a jednoduchý, pokud to tak chceme. O nic se nemusíme snažit, protože vše je nachystáno, jen se položit do proudu a nechat se nést. Ukazuji lidem, že hmota a duchovní růst jsou velmi úzce spjaty a že vše začíná od lásky k sobě samému.
www.vendulakocianova.cz 

Blog Ženy ženám je prostorem pro inspirativní články našich lektorek a dává prostor také dalším autorkám ke sdílení svých zkušeností. Společně se tak můžeme dělit o rozmanitou ženskou moudrost a každá z nás se může stát ženou, kterou chce ve svém životě vidět.
Komentáře
  1. Darina napsal:

    Krásné, děkuji ?

  2. all the technical KINGDOM777 solutions and staff we need for 에볼루션 카지노 operators who provide world

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.