3 způsoby, jak rozvíjet svoji intuici

žena meditace

Co vlastně je intuice?

Intuice pochází z latinského in-tueor, in-tuitum a doslova znamená „vhled” nebo náhled. V současném užití obvykle označuje náhlé poznání, chápání či odhad nebo rozhodnutí, které není zprostředkováno vědomým uvažováním. Ačkoli bývá provázeno pocitem jasnosti a jistoty, není podloženo zřetelnými důvody. Jedno z českých synonym pro intuici je pojem „tušení” a dle mého vychází z prostoru našeho duchovního srdce.

Když to řeknu tak nějak jednoduše, intuice je jakási předtucha, vhled, vnímání a pocit, který k vám připluje, a na jehož základě pak jednáte. Zkrátka máte pocit, že tak je to správně. :)

Intuice může být podmíněna zkušeností a hraje významnou roli jak pro rychlé rozhodování pod časovým tlakem, tak třeba v umění a v každé tvořivé činnosti vůbec. Třeba právě i v jazycích.

Proč vůbec píšu o intuici a jak souvisí s jazyky?

Intuice mi pomáhá den co den a vede mě tím správným směrem, pokud jí naslouchám a jsem na ni naladěná. Už se nějaký ten čas znám a žiji se sebou, a tak vím, jak mám svoji intuici nastavenou a že poslouchat ji se mi vyplatí.

V minulosti jsem prošla různými situacemi, kdy jsem vnímala a slyšela své vnitřní volání po určitém rozhodnutí, ale v tu chvíli nastoupil můj zdravý rozum a řekl, že je to blbost, ať se raději rozhodnu racionálně, rozumově a své vnitřní volání pošlu k šípku. To jsem ve většině případů také udělala a pak většinou narazila a s pláčem pochodila. Od těch dob se výhradně řídím svým cítěním, protože vím a vnímám, že mi napovídá správně. Jsme spolu v symbióze a jdeme naším společným směrem.

Svoji intuici využívám prakticky v jakékoli životní situaci. Ať už od nakupování, přes práci, cestování nebo dorozumívání se a komunikaci. A konkrétně právě v komunikaci nám intuice může pomoci v jazycích a domluvě, kdy nevíme, co nám protější strana chce sdělit, nebo ji chceme pochopit a číst mezi řádky.

Verbální komunikace, čili mluvená slova, tvoří pouze 7 % té celkové. Zbylých 93 % se skrývá v naší řeči těla, posuncích, celkovém dojmu, energii a vyzařování. Často mohou být slova s touto celkovou komunikací v rozporu. A zde je právě prostor pro intuici, která nám může podvědomě říct, co nám chce náš protějšek sdělit. Stejně tak nám může napovědět, co určitá slova – v jiných jazycích než v tom našem mateřském – mohou znamenat a dá nám je do souvislostí.

A nyní už vám řeknu mé 3 tipy na to, jak rozvíjet svoji intuici.

1. Ptejte se sami sebe: „Co říká můj vnitřní hlas?”

Na tuto otázku, jakkoliv zní jednoduše, obvykle odpoví váš vnitřní hlas (your inner voice – „gut”). Opakovaně se na to ptám lidí, kteří se nedokáží rozhodnout. Jejich odpovědi jsou ale často zamlžené argumenty, logikou a strachem. Když stojíte na křižovatce rozhodnutí a máte si vybrat jednu z cest, zeptejte se: „Co říká můj vnitřní hlas?” a podle odpovědi si vyberte cestu. Dobrým tréninkem je ptát se na to jiných lidí, kteří bojují s nějakým rozhodnutím. Uvidíte, jak intuice funguje v praxi a jak je zajímavé to pozorovat.

Když lidem položím tuto otázku, nejdřív spontánně odpoví podle svého instinktu a teprve potom uvedou důvody a logické argumenty. Tak se chováme všichni. Když se naučíme rozlišovat mezi tím, co nám říká vnitřní hlas a co rozum, pomůže nám to oddělit důvody a logiku od intuice. A v důsledku toho se naučíme své intuici naslouchat. Zvykněte si pokládat sami sobě tuto otázku, kdykoliv stojíte před nějakým rozhodováním, bez ohledu na to, jak se nakonec rozhodnete. Je důležité nejdříve vědět, co vám říká váš instinkt.

naslouchání své intuici

Jaký rozdíl vnímám mezi instinktem a intuicí?

Instinkt je vrozená záležitost. Zakládá se většinou na vývoji druhu a jeho historii. Například poraněnou kůži spousta lidí instinktivně strká do pusy, ale už si neuvědomují, že sliny jsou vlastně způsob, jak ránu dezinfikovat, a navíc urychlují její hojení. Intuice je jakási předtucha, na jejímž základě pak člověk jedná. Nezakládá se ale na žádných historických ani biologických faktech daných vývojem člověka. Zkrátka jde o to mít pocit, že to tak je.

2. Naučte se raději naslouchat než slyšet

Naslouchání je něco, co děláme velice málo. Nasloucháte komunikaci, nebo jenom slyšíte, co se říká? V tom je velký rozdíl. Miliony a miliony rozhovorů denně je špatně pochopeno, protože slyšíme slova, ale smysl komunikace nám uniká. Přidáme-li k tomu složitost moderní konverzace v textových zprávách a emailech, vyjde z toho recept na pohromu.

Jak už jsem zmínila, komunikaci tvoří mnoho věcí včetně akce, řeči těla, mluvy (rétoriky) a záměru. Problém spočívá v tom, že když jenom posloucháte slova, uniká vám podstatná část komunikace. Zkuste rozhovorům, které slyšíte, naslouchat a zapojit intuici.

Představte si, že někdo, koho máte rádi, vás pořád s něčím otravuje. Využijte intuici a „naslouchejte”, co ta otravná slova skutečně znamenají. Uvedu příklad: moje kamarádka navštěvovala každých pár týdnů svoji matku. Pokaždé, když vstoupila do dveří, ji ihned zavalila otázkami typu: „Už sis konečně našla nějakého pořádného muže? A jaký to vedeš život? Jsi pořád tak hubená – jíš vůbec?”

Tohle neustálé otravování, frustrace a stále stejné argumenty se táhly, co si pamatovala. Až si jednoho dne uvědomila, že komunikace neznamená slyšet slova, která matka říká. Znamenalo to, že ji má ráda a chce, aby byla šťastná. Od té doby, kdykoliv uslyšela ty „otravné” otázky, usmála se a odpověděla: „Mami, já tě mám taky ráda,” ona se také usmála a řekla: „Dobře.”

Máte-li vztah, kde komunikace nefunguje, zkuste jí naslouchat jako celku ne jenom slovům. Možná budete překvapeni, jak rozdílné můžou být tyto dvě informace. Vypěstujte si tuto schopnost a uvidíte, jak bude užitečná ve vašem poznávání jazyků a celkově v životě. Mnohem lépe si budete rozumět a jednat s lidmi kolem vás.

3. Dejte se do toho

Pro schopnost využívat intuici je důležitý i rozvoj osobnosti (personal development). Existuje tisíc způsobů, jak rozvíjet své schopnosti a osobnostně růst. Může k tomu přispět cestování, meditace, vzdělávací kurzy, poznání nových jazyků, seznámení se s novými lidmi, knihy, různá dobrodružství…

Cokoliv vás vytáhne ven z pohodlné zóny života, bude výzvou a přínosem k rozvoji vaší osobnosti. Nástup do nové práce, stěhování do nové země nebo narození nového potomka přináší nové zkušenosti a tím i rozšíření vašich obzorů. Všimli jste si, že když jste mimo svou komfortní zónu, vypadají věci úplně jinak?

Každá obtížná situace nebo odlišné prostředí, ve kterém se ocitnete, poskytne mnoho příležitostí naslouchat svému vnitřnímu hlasu a podle toho jednat. Právě v momentech, kdy nevíme, co si počít, bychom měli důvěřovat intuici a řídit se podle ní. Potřebnou praxi však získáme jenom tehdy, když se takové příležitosti chopíme.

Nejlepší příležitost k osobnímu rozvoji je začátek něčeho nového. V momentě, kdy začneme úplně s něčím novým (v jakékoli oblasti – třeba konkrétně v poznání nového jazyka), a rozhodneme se, že to chceme zvládnout, se jako mávnutím kouzelného proutku přeneseme do dob, kdy jsme byli malými dětmi, nebo jsme prožili nějaký silný zážitek, který nás poznamenal, a máme příležitost k tomu projít další smyčkou, abychom uzdravili všechna zranění, která si s sebou neseme. A v průběhu naší cesty můžeme pozorovat, jak reagujeme, jak se chováme, co cítíme, jak o určitých věcech přemýšlíme, máme možnost si nastavit zrcadlo a nahlédnout do něj.

Rozhodně se vyplatí držet se svých cílů, i když se zdají být obtížné, protože tím získáme důvěru, inspiraci a sebevědomí. Všechny tyto vlastnosti vám poskytnou potřebný klid a budete moci lépe naslouchat a důvěřovat svému vnitřnímu hlasu. Kromě toho pocítíte větší uspokojení a štěstí. :)

Můj osobní tip na závěr

Zkuste si zameditovat nad tématem vlastní intuice. Jako vstupní bránu ke své intuici můžete použít nějakou mandalu, klidně si ji namalovat, zapálit si svíčku a dívat se jen tak do plamene. Vstoupit do prostoru svého duchovního srdce, najít a propojit se se svojí intuicí.

Markéta Králová

Jsem expert na organizování, miluji cestování, cizí jazyky, hudbu, zpěv, spiritualitu a mým posláním je vést lidi k přirozenému a zážitkovému učení skrze vlastní prožitky. Mojí vášní je poznávání lidí, jejich příběhů a vím, že pro některé není vůbec lehké zvládat nároky dnešní společnosti a udržet s ní tempo.
A na základě toho vzniklo vzdělávací centrum SOLIS ORTUS, kde organizuji individuální kurzy cizích jazyků, doučování předmětů, výuky hry na hudební nástroje, zpěvu, výtvarky, tance a zajišťuji překlady, tlumočení, korektury a podklady pro odborné práce. Spojuji lektory a klienty z celého světa ♥
Jsem také autorka elektronických knih, výukových videí, lektorka živých seminářů, konzultantka v oblasti učení cizích jazyků, sebe-rozvoje a průvodkyně zážitkovým učením bez učebnic. Přečtěte si celý můj příběh >>
Napsat mi můžete na email marry.kralova@gmail.com
Připojte se k Hurá za poznáním na facebooku>>

Blog Ženy ženám je prostorem pro inspirativní články našich lektorek a dává prostor také dalším autorkám ke sdílení svých zkušeností. Společně se tak můžeme dělit o rozmanitou ženskou moudrost a každá z nás se může stát ženou, kterou chce ve svém životě vidět.
Komentáře
  1. appflix Mac napsal:

    good post.Looking for education related post. It will be help full for students.

  2. all the technical KINGDOM777 solutions and staff we need for 에볼루션 카지노 operators who provide world

  3. coreball napsal:

    I came upon your post while looking for any comparable material on blog search…It’s an excellent post. Please keep posting and updating the information.

  4. watches replica napsal:

    30 m/3 ATM/3 bar: questa è la misura più comune utilizzata sui modelli di orologi più economici o sugli replica orologi alla moda più economici.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.