Blog / Power games aneb Silové hry ve vztazích

Co se děje za oponou?

Existují neviditelné síly schované za oponou našich každodenních masek, které jsou skutečnými hybateli vztahů. Power games jsou naprosto primitivní síly, které aktivně nebo pasivně odporují nebo útočí v zájmu naplnění a uspokojení svých vlastních potřeb. Power games jsou energetické povahy a útoky a obrany lidí jsou na energetické bázi, nejsou tedy na první pohled viditelné a zpozorovatelné. Jejich projevem jsou nekončící konflikty a přetlačování s cílem vyhrát nad partnerem. Když se toto děje ve sportu, můžeme to brát jako součást pravidly ohraničené hry. Ono se to ale děje v každodenních vztazích, kde tyto power games nejsou nijak ohraničené a spouštějí se, kdykoli jsme ohroženi, frustrováni, když nejsou plněna naše očekávání, není vše vyřčeno nebo máme strach. Právě strach je asi nejčastějším spouštěčem power games. Jsou to energetické power games, a jelikož pod nimi často leží traumatický příběh a bolest, dějí se stále dokola. Nejčastějšími protagonisty jsou mužské a ženské autority. Každý zraněný a bolavý hájí celý život svoji křehkou integritu a je to tak běžné, časté a samozřejmé, ale zároveň tak málo často přiznané a reflektované.

Víte, kolik mužů tiše nenávidí ženskou autoritu a kolik žen nenávidí mužskou autoritu? Pokud jsme power games člověk, vedeme mnoho zápasů na mnoha polích. Někteří zápasí se šéfy, někteří s penězi, někteří s manželkami a manželi, někteří dokonce s vlastními dětmi. Právě děti jsou skvělým zrcadlem power games, protože do sebe nasávají všechny naše vztahy a to, co je v nich skutečně. A čím dále jsme od své přirozené podstaty a celistvosti, tím více nám děti zrcadlí naše power games, přičemž pasivním projevem jsou nemoci a aktivním tzv. zlobení.

Za oponou se skrývá touha na obou stranách vyhrát. Přeperu tě! Překonám tě! Jde ale o to, že power games reagují na energii, která s námi jde. Jsou to instinkty, které spouští power games chování. A jaké jsou projevy tohoto chování? Touha druhého sundat, skolit sílu a moc druhého člověka, protože se cítíme ohroženi. Je strašné pomyšlení, že se cítíme ohroženi i vlastními dětmi. Ženami. Blízkými nepřáteli. A co teprve nepřáteli, s těmi už power games vedeme.

Kdykoli tě chtěl někdo donutit k něčemu, co jsi nechtěl dělat, byl jsi v power games. Celý systém trestů je power games. Je to velmi chytře vytvořený návyk, jak druhým lidem vzít sílu, podmínit si je a zotročit. Děje se to ale především na nevědomé úrovni. Je za tím náš strach ze smrti a naše instinktivní reakce pocházející z naší zvířecí povahy.

Angry couple standing back to back.Power games nemůžeme odsoudit a zavrhnout, ale můžeme je přeměnit v čistou sílu, která disponuje kvalitami, které pomáhají lidem k vyššímu stavu vědomí a rozvoji.

Power games tady jsou a budou, ale zeptejme se, kam až je chceme nechat zajít? Vždyť jsme prosáklí nenávistí k autoritám. Už od narození se učíme nenávidět svoji vlastní autoritu, aniž bychom to věděli. Máme to pod kůží, zvlášť my Češi a všichni, kdo jsme dlouho neměli svoji vlastní zdravou autoritu. Sotva jsme se rozkoukali z násilného vedení Sovětským svazem, už tu máme byrokratické vedení Evropskou unií.

Power games jsou zamrzlý, dlouho nabalovaný konflikt mezi autoritami, a to všemi autoritami. Pokud přejdeme do vnitřního světa, uvidíme, že power games mezi mužskou a ženskou autoritou je pouhý puzzle ve velkém obraze. Uvidíme konflikt a boj o moc mezi přirozeností těla, myšlenkovými koncepty a programy mysli, mezi odkazem předků a rodinným svědomím a naším osobním přesvědčením, mezi tím, co se děje teď a tady a tím, co očekáváme, že se bude dít.
Mezi tím, co chceme, aby se stalo a tím, co se skutečně děje.

Power games jsou často tiché války anebo také konečná řešení. Jejich častým projevem jsou pomsty. Ano, pomsta může být opravdu sladká, dlouhá a velmi sofistikovaná…

V power games hrají roli dlouho hýčkaná vnitřní zranění, která opravdu nikdy, ale nikdy nechceme ukázat, ani léčit, ani hledat cesty k léčení. Jsou to bolestivé a často nedokončené situace. Power games jsou skrytá a neviditelná bojiště a manipulace.

Power games jsou i všechny strategie, které používáme k tomu, abychom získali to, co chceme. Někdy je to magie, někdy lhaní, jindy konstantní tlak na okolí nebo neviditelná energetická clona kolem nás. Vždy je to ale strategie vedoucí k tomu nezažívat znovu ponižující utrpení, cesta, jak se vyhnout utrpení, a jak si zajistit štěstí na úkor štěstí druhých.

Power games jsou totiž naprosto čistou sobeckou arogantní strategií. Je to jenom čistá instinktivní příroda – získání svého, a tomu vše podléhá. Tímto způsobem jedinec získává vše a komunita hodně ztrácí. Hodně ztrácí i lidský rozvoj a evoluce. Ten, kdo získává, je mistrem v power games. Pro lidi, kteří používají power games, je charakter, etika, krása a duchovní rozvoj výrazem slabosti. Skutečná lidská evoluce je pro ně slabost i něco, co není hodné jejich zájmu. Což je snadno pochopitelné, protože power games jsou orientované směrem k tomu nahánět druhým strach a lidi strašit. Udržovat je v sevření strachem a podmíněné, že když budou sami sebou a ve své přirozené asertivní síle, tak dojde k pohromě, budou znovu zraněni, zničeni, kritizováni.

Naše citové tělo si pamatuje první power games událost a ta bolest z této hnusné zneucťující události je něco, co už nikdy nechceme ani náhodou zažít. Citová bolest je tisíckrát horší, těžší a bolestivější, než bolest fyzická. Citová a mentální bolest jsou hlavním cílem power games. Před fyzickou bolestí totiž můžeme utéct k doktorovi nebo do bezpečí, můžeme si vzít prášek. Oproti tomu citová bolest nejde jen tak lehce zničit. Drogy, jídlo, alkohol, workoholismus – povídejte mi o tom něco. Utrpení vychází z nevědomosti. Za naši kontrakci nikdo nemůže. Jenom my sami.

Pokud používáme power games, naše smyčka se neustále utahuje a my jsme stále méně a méně šťastní. Možná máme příjemné prožitky, ale toho utrpení, které způsobíme… Celý náš život tímto utrpením vibruje a my děláme všechno proto, aby se nám aspoň na chvilku ulevilo. Cokoli může posloužit jako katarze, a tou nejsladší katarzí power games je použít svoji sílu vůči jinému člověku, i vůči dítěti nebo oslabenému tvorovi. Power games mají totiž neuvěřitelnou schopnost rozpoznat u druhého slabiny a okamžitě na ně zaútočit. Mají schopnost znecitlivět nás natolik, že jsme nezranitelní a nedotknutelní. Power games dělají z lidí znecitlivěné, oddělené a uzavřené hrady. Uvnitř je pouze touha po příjemných pocitech a odpočinku. Vnitřní zvíře je otrávené, citově vyhladovělé, vystresované, v módu přežití, o kterém píšeme a mluvíme v programu.

Ochrana před power games existuje. Je to vědomí sebe samého, svého chování, svých pohnutek, emocí a reakcí. Musíte sami sebe znát naprosto dokonale, všeho si všímat a všeho si být v sobě vědomi. Být neustále plně bdělí jak uvnitř, tak venku. Být si vědomi toho, co cítíme, co si myslíme, jaké myšlenky a hlasy přicházejí a odkud. Plně konfrontovat sami sebe. Díky tomu postupně začneme rozlišovat mezi hloupostmi a škodlivými návyky. Power games jsou vrstvou, ke které se dostaneme postupně. Pomalu naše zdravé vědomí začne rozlišovat mezi škodlivostí a prosperitou a posléze se zaměří na prosperitu. Škodlivé návyky ale budou tady s námi stále a budou nás obtěžovat v každé situaci. Proto je třeba si být stále vědomi sami sebe a regulovat se. Skrze dech a pozornost poznáme, co je užitečné. Pomalu se začneme dostávat k diamantu v sobě, k tomu naprosto nejcennějšímu uvnitř nás a ostatní to ucítí, uslyší a budou to chtít taky.

Power games je dlouhá cesta. Nové vrstvy zranění se objevují a nové vrstvy nedokonalé lidskosti a omylnosti se budou objevovat celý náš život. My toho ale nenecháme, dokud se nevysvobodíme, abychom dosáhli dokonalého stavu vysvobození a osvícení – trvalého stavu lásky beze změn.

Zdeněk Weber

www.justlove.cz

Další články v kategorii

Vztahy
Přidejte se do diskuze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.