Blog / Konference Bohyně na Pálavě

Poprvé v historii České republiky se uskuteční mezinárodní Konference Bohyně, která propojí lidi s úctou k předkům, svým kořenům, přírodě a Matce Zemi. Nabízíme vám nevšední zážitky a inspiraci dozvědět se více o Bohyni prostřednictvím rituálů, workshopů a přednášek se zajímavými hosty. Součástí programu jsou koncerty domácích i zahraničních muzikantů, jejichž hudba vás naladí na rytmy Země a dávných kultur.

Požehnáme Pálavě, krajině zosobňující tělo ležící ženy – Matky – Bohyně, která připomíná známou sošku Věstonické Venuše.

Organizárkami této nádherné akce jsou Vénera Mikulášková a Kateřina Kramolišová za velké podpory kněžek Bohyně.

Pálava

 

Kdo je TA bohyně, kvůli které děláte konferenci?

Lidé se vždy vztahovali k něčemu vyššímu skrze svou lidskou zkušenost k Bohu či Bohyni. Tuhle potřebu mají i dnes, kdy žijeme v materialistické zemi, vlastně o to víc, protože tuhle základní lidskou potřebu dnešní společnost neumí naplňovat.

Bohyně pro nás představuje inspiraci. Inspiraci k žití v souladu s přírodními cykly, s životními cykly. Je to vytváření krásného a láskyplného prostředí pro všechny.

 

Co představuje?

Ženský božský princip, protipól toho mužského, a současně prvotní princip, ze kterého se vše rodí a do kterého se vše navrací – do Matky Země, dárkyně života i smrti, prvotní i konečné jednoty.

V historii uctívání Bohyně převládalo, což dokládá nespočet archeologických nálezů. Příkladem jsou hojné sošky Venuší, které jsou symbolickým ztvárněním Velké Matky. Z ní pochází všechen život – proto široké boky, velká prsa a zdůrazněná vulva.

 

Jak dnes společnost vnímá Bohyni?

V některých civilizacích, které vyzdvihují Bohyni, měla žena i Země úctu. V posledních 2000 letech archetyp Bohyně z naší západní civilizace pomalu vymizel a s ním i respekt k ženě a Zemi. Asi budete souhlasit, že naše společnost žije v nerovnováze, nerespektuje cyklické zákony života, miluje pouze „mládí“, výkon, vitalitu a rozum, ale bojí se stáří, nečinnosti, klidu a emocí.

Díky tomu vnímáme stárnutí jako trauma, nečinnost jako selhání a klid jako stagnaci. Ženeme se za produktivitou a žijeme v iluzi neustálého růstu. Ale nic v přírodě nemůže nekonečně růst. K životu patří zpomalení a zánik stejně jako růst. Tohle by si měli uvědomit hlavně naši ekonomové.

Filozofie Bohyně přináší pochopení přirozených zákonů přírody, které nás přivádí více k propojení s Matkou Zemí a k sobě. Věřte nebo ne, i člověk je součástí přírody, jen jsme na to zapomněli.

Bohyně

 

Jak se může projevovat Bohyně v každodenním životě?

Může se projevovat v našich hodnotách, v úctě k vlastnímu tělu a sexualitě, k životu i smrti, k Zemi a ke všem živým bytostem. Žena je dárkyni života, skrze kterou přichází zrození, její tělo je tedy posvátné.

 

Co nám propojení s Bohyní přinese?

Pokud se znovu propojíme s přirozenou moudrostí, kterou pro nás Bohyně představuje, přinese nám to do našich životů více harmonie a rovnováhy.

Proto Konference Bohyně – návrat úcty k chybějícímu principu, který je stejně důležitý jak pro muže, tak i pro ženy.

 

Co přináší ženám?

Obraz Bohyně vede ženy k úctě k sobě i k ostatním ženám. Inspiruje je vnímat se jako božské, své tělo jako posvátné a ženské cykly jako součást vesmírných.

 

A co přináší mužům?

Bohyně otevírá mužům jejich „ženské“ kvality, osvobozuje je od patriarchálních modelů mužství, které je nutí odříznout se od svých emocí a necítit své tělo, být jen „palivem do stroje“.

 

A kde je tedy Bůh?

Muž je ztělesněním boha, mužského božského principu, který je velmi odlišný od křesťanského, asexuálního a netělesného boha. Bůh je partnerem Bohyně a současně jejím synem v aspektu Velké Matky. V této tradici představuje ztělesnění životní síly, divokosti, cyklů života a smrti – je ochráncem života. Na konferenci vám povím o neustálém tanci Boha a Bohyně, mužského a ženského principu v našem životě.

 

Kdo je to Kněžka? Není to přežitek z minulosti?

Kněžka není ani řádová sestra ani prostitutka. V naší zemi s dlouhotrvající křesťanskou tradicí, vyvolává toto slovo v lidech nedůvěru, nepochopení či lehký úsměv na rtech, zkrátka působí rozporuplně.

Na Kněze jsme zvyklí. A když přemýšlíme o tom, kdo je asi Kněžka, tak ji přiřadíme buď ke Knězi (křesťanské tradici) nebo ke Kněžce lásky, odkazující k dávné minulosti. Možná nám slovo Kněžka oživí dávno zasuté kolektivní vzpomínky.

Kněžky provázely lidi od nepaměti, pomáhaly lidem zůstat ve spojení s tím, co je převyšovalo, propojovaly je se smyslem existence a provázely je důležitými okamžiky života prostřednictvím rituálů.

 

Co tedy přinášejí Kněžky v dnešní době?

Zprostředkovávají lidem návrat k přirozené moudrosti přírody a ke svému vlastnímu tělu.
Uctívají přírodní cykly, vedou sezonní rituály jako příležitost pro naši vnitřní proměnu během roku. Sezonní rituály podporují zklidnění a obrácení se do sebe sama během zimy, s jarem otevření se novým začátkům, uctívají životní sílu a sexualitu s příchodem léta a také linii předků a smrt s koncem roku.

Kněžky vedou také přechodové rituály, které jsou důležitým mezníkem v našich životech – narození, svatba, rozchod, úmrtí. V dnešní době jsou velmi žádané ženské přechodové rituály, které ctí ženské cykly – menarche, porod a přechod.

 

Co je to rituál? K čemu je dobrý?

Rituál je příležitost se zastavit, ponořit se do přítomného okamžiku, uctít události našeho života. Rituál nás podporuje na životních křižovatkách a pomáhá nám posunout se dál.

 

Co byste nám z programu doporučily?

Rozhodně přednášku a koncert úžasné anglické šamanky Carolyn Hillyer, učitelky ženské moudrosti, zpěvačky a obnovitelky starých řemesel. Přednášku Bohumila Vurma o Krajině velké Bohyně, Zdeňka Ordelta o rituálech našich předků a samozřejmě přednášku Lilie Khousnoutdinové na téma Posvátné tělo a rituály Bohyně. Také se propojíme s příběhem sošky Věstonické Venuše v happeningovém zpracování a přeneseme jej do přítomnosti.

Rády bychom vás také pozvaly na Božský bál, kde v maskách můžete tančit, za zvuků etno kapely Goblin a bavit se až do rána.

 

Co bylo impulsem k tomu, proč organizujete konferenci právě teď?

Hlavním impulsem byl náš pobyt na 20. mezinárodní Konferenci Bohyně v anglickém Glastonbury. Zažít propojení lidí z celého světa skrze společné hodnoty směřující k udržitelnosti života na Zemi, v atmosféře plné tvořivosti a radosti, bylo pro nás nezapomenutelné.

Katka: V roce 2003 jsem zažila svou první konferenci v Glastonbury a od té doby jsem toužila zorganizovat podobnou konferenci i v  České republice. První vlaštovkou byl Festival Bohyně ve Skalce u Doks, který byl věnován právě Bohyni.

Vénera: Organizovala jsem 3 ročníky Slavností Harmonie ve Znojmě, kterými jsem pomalu a postupně představovala právě světu tvoření v energii Bohyně. Vlastně jsem chtěla od začátku dělat Konferenci Bohyně, ale nebyl vhodný čas.

A ten nastává právě teď. Propojením kněžek Bohyně z Čech, Moravy a Slovenska to má již smysl.

 

Více o 1. KONFERENCI BOHYNĚ >>> www.konferencebohyne.cz

Další články v kategorii

Inspirace Ženské kruhy a rituály
Přidejte se do diskuze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.